Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ej trafikerad väg genom skog tagen snett uppifrån sol och berg i bakgrunden

Vi söker era bästa lösningar inom fossilfria transporter

För tredje året bjuder vi in till Grönt ljus 2030, transportsektorns resultatkonferens för klimatmålen 2030 och 2045. Nu söker vi exempel på genomförda åtgärder som bidrar till en fossilfri transportsektor, till den digitala scenen och till vår rapport.

Under åren 2019–2022 har Trafikverket i uppdrag av regeringen att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder för att driva på omställningen till fossilfri transportsektor. Idag står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Ett syfte med Grönt ljus 2030 är att sprida kunskap om åtgärder som är genomförda och ger stor klimatnytta i närtid. Åtgärderna beskrivs i en rapport och vissa av dem presenteras på resultatkonferensen där vi i år har tema elektrifiering – en nyckelåtgärd för att nå klimatmålen.

Vi söker goda och innovativa exempel inom tre områden:

  • Transporteffektivt samhälle
  • Energieffektiva fordon och farkoster inklusive elektrifiering
  • Förnybara och hållbara drivmedel.

Transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen från vägtrafiken ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med utsläppen år 2010. Till år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser.