Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild. Trafikplats där motorväg passerar över järnvägsspår. Till vänster om motorvägen en byggarbetsplats med kranar ochstor brokonstruktion. Till höger om motorvägen pågår schaktarbete, vid vägkanten en rad röda byggbodar. Fotograf - Trafikverket/NCC

E6 norr om Malmö stängs 13-30 maj – Räkna med stora trafikstörningar

Trafikverket bygger om trafikplats Alnarp norr om Malmö. E6/E20 stängs 13-30 maj och trafiken leds om på andra vägar. Planera för avstängningen, räkna med stora trafikstörningar och längre restid i sydvästra Skåne.

Trafikverket bygger om trafikplats Alnarp norr om Malmö. E6/E20 stängs 13-30 maj och trafiken leds om på andra vägar. Planera för avstängningen, räkna med stora trafikstörningar och längre restid i sydvästra Skåne.

– Det här är en av Trafikverkets mest omfattande vägavstängningar, sett till hur många fordon som påverkas. Att leda om 55 000 fordon är ett jättepussel som planerats i samarbete med många andra aktörer inom och utanför Trafikverket, till exempel Skånetrafiken, sjukvård, räddningstjänst och polis, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Bro över fyra nya spår

Under avstängningen kommer en gammal motorvägsbro i trafikplatsen att rivas och en ny lanseras, skjutas på plats. Det är en del av järnvägsutbyggnaden mellan Malmö och Lund där två spår blir fyra. I Trafikplats Alnarp korsar E6 och Södra stambanan varandra. Den gamla bron över spåren är från 60-talet och en ny bro krävs när spårområdet breddas. Den nya bron gör det också möjligt att i framtiden bredda E6 till sex körfält.

Planera för 18 dagar med stora trafikstörningar

Under våren har Trafikverket på olika sätt kommunicerat avstängningen för att öka kännedomen om avstängningen av E6:an. Det bästa sättet att underlätta för alla som måste köra bil under avstängningen är att minska trafiken. Minskar trafiken, i synnerhet under rusningstimmarna, kommer det att underlättar för dem som har vägen som sin arbetsplats.

Montörer i gula skyddskläder vid en stor orange skylt som lyfts på plats från en lastbil vid väg. Skylt med text och symboler som berättar om avstängningen 13/5-30/5 av E6/E20 mellan trafikplats nr 18 och 20 och vilka skyltar som ska följas.
Många och tydliga skyltar är en viktig förutsättning för att omledningen av trafiken ska fungera. Arbetet med skyltarna startade i början av april och allt är klart i god tid innan avstängningen.Foto: Trafikverket/NCC

Andra stora avstängningen av E6

I oktober 2018 genomfördes en liknande avstängning av E6 under den första etappen av ombyggnaden av trafikplats Alnarp. Då stängdes E6 under cirka 14 dagar.

– Erfarenheterna från avstängningen 2018 tar vi med oss, men det är en lika stor utmaning denna gång. Det ställs stora krav på planering av omledningar och beredskap för det oförutsedda. Skyltar på cirka 150 platser kommer att visa omledningsvägar och alternativa vägar. Och vi räknar med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare på trafikledningen i Trafikverket region syd.

18 dagars arbete – dygnet runt

Rivningen och lanseringen av den nya bron pågår mellan 13 och 30 maj. Det som främst tar tid är rivningen av den gamla bron och de jordmassor som ska hanteras när vägbankarna grävs ut och återfylls, själva lanseringen tar cirka 10 timmar. Efter lanseringen ska E6:an återställas, vilket också är tidskrävande.

– Vi kommer att arbeta dygnet runt med maskiner och arbetsfordon igång hela tiden, allt har planerats noggrant i förväg, säger Jens-Peter Eisenschmidt.