Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna står och tittar på sin mobiltelefon vid en cykel. I bakgrunden syns en gul buss.

Bättre förutsättningar för cykelplanering i Sverige

Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling.

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt. Ett ökat cyklande som är yteffektivt och kan ersätta bilresor på korta sträckor skapar mer attraktiva och hållbara tätorter, vilket också är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.

Rami Yones, Trafikverket.
Rami Yones, Trafikverket. Foto: Eva Jonsson. 

– Temarapporten Cykelplanering i Sverige ger en aktuell beskrivning av hur cykelplaneringen fungerar. Den tar upp aktörernas olika ansvar och roller inom de olika planeringsnivåerna, kommunalt, regionalt och nationellt. Målet är att ge en bättre förståelse för hur vi genom samhällsplaneringen ger förutsättningarna för en ökad och säker cykeltrafik, vilka utmaningar vi har och hur vi genom samverkan kan skapa bättre förutsättningar, säger Rami Yones som är ordförande för Nationella cykelrådet och enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket.

Utmaningar och behov av förbättring

Temarapporten visar vilka styrkor och svagheter som finns inom det nuvarande Systemet för planering av cykelinfrastruktur. Nationella cykelrådets medlemmar har identifierat utmaningar och behov av förbättringar inom följande områden:

Roller, ansvar och mål

 • Behov av samsyn i ett delat ansvarsförhållande
 • Tydliga mål för styrning
 • Målkonflikter inom hänsyns- och funktionsmålen

Planering av cykelinfrastruktur

 • Prioritet för cykeln och konkurrenskraft gentemot bilen
 • Konkurrens om stadens yta
 • Cykling i glesbefolkade områden
 • Implementering av befintlig kunskap och behov av fördjupade kunskaper

Finansiering

 • Resurser – framför allt till steg 1- och 2-åtgärder
 • Värdering av nyttor och brister
 • Kommunal medfinansiering
 • Höga kostnader och behov av förenklad planprocess

Lagar och regler

 • Behov av uppdaterade regelverk
 • Kännedom om trafikregler och dess benämningars betydelse
 • Krav på funktionellt samband

Mer information

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling där Trafikverket står för ordförandeskapet.