Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Fem miljoner till trafiksäkerhetsidéer via Skyltfonden

Två gånger om året delar Trafikverket ut pengar från Skyltfonden till goda idéer inom trafiksäkerhet. I vårens ansökningsomgång går drygt fem miljoner kronor till 14 projekt som förväntas kunna bidra till en säkrare vägtrafik.

Skyltfonden är ett smart ”kretslopp” som förenar nytta med nöje. När någon köper en personlig registreringsskylt till sin bil, går merparten av betalningen via Transportstyrelsen till Skyltfonden. Trafikverket administrerar sedan utdelningarna, som går till projekt som snabbt ska komma trafikanterna till nytta (tidplanen för varje projekt bör inte överstiga två år).

Under våren har innovatörer, organisationer och företag ansökt om medel från Skyltfonden till olika projekt som kan öka säkerheten för vägtrafiken. Alla kan ansöka, utom trafikverksanställda.

Några av projekten som får medel den här gången är:  

  • AI-baserad drogdetektion, Eyescanner Technology Sweden AB.
  • Utformning av BRT-liknande kollektivtrafiksystem med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet, Trivector Traffic AB.
  • Förbättrad synlighet för långsamtgående fordon (LGF), Stiftelsen Chalmers Industriteknik.

– Alla stora uppfinningar börjar med en idé, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Med Skyltfonden vill vi stötta idéer som i förlängningen kan bidra till ökad trafiksäkerhet på våra vägar. Det handlar om Nollvisionen i stort och smått.

Under länkar kan du läsa mer om Skyltfonden och projekten som fått medel.

Plantskola för stora innovationer

Medel ur Skyltfonden delas ut två gånger om året och de senaste tio åren har det blivit totalt över 90 miljoner kronor. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna. Här är några goda exempel från tidigare utdelningsomgångar, som visar på Skyltfondens nytta över tid:

Krocktester av transport-/hantverkarbilar – Folksam, fick bidrag 2019. 

Dessa fordon lastas betydligt mer än andra bilar och har ofta lös last i lastutrymmet som kan flytta på sig under krockförloppet. Testresultaten påvisade brister på flera punkter som medför en ökad personskaderisk, samt problematiken med att kunna säkra mycket last i hantverkarbilar. Det bör övervägas om det borde finnas en registreringsbesiktning för att kontrollera om eftermonterade hyllsystem monterats på ett säkert sätt så att det inte kollapsar i en kollision.

”Sniffaren”, en tidig principlösning av dagens alkoholavkännande system i bil – Bert Nilsson (privatperson), fick bidrag 1998. 

Projektet avrapporterades i slutet av 90-talet och var en föregångare till dagens teknik, rapporten har av och till aktualiserats i det fortsatta arbetet. Därutöver har Saab, Volvo samt Volkswagen fått stöd för sin alkolåsutveckling för att förhindra alkoholpåverkad körning.

Alkobommen, demonstrationsprojekt i Göteborgs hamn 2013 – MHF, fick bidrag 2011

Här visades att man tekniskt kunde genomföra den här typen av kontroll och att de omgärdade juridiska frågorna rörande bemyndiganden lösts. Samarbete tull-polis-kustbevakning.

Korta fakta

Skyltfonden bildades hösten 1988 och ska ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhet. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen – från avgiften som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor, varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden.

Information om och ansökningsblanketter till Skyltfonden finns på Trafikverkets webbplats, se under länkar.