Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna vid plankorsning med passerande tåg

Passera plankorsningen på ett säkert sätt – varje dag

Den 10 juni är internationella plankorsningsdagen – 54 länder uppmärksammar att det är viktigt att passera plankorsningar på ett säkert sätt.

– Säkerheten vid plankorsningar är en mycket viktig fråga. Det är bra att den här frågan uppmärksammas även internationellt. Trafikverket arbetar för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de som finns kvar. Men vi behöver också prata om att man som trafikant behöver förvissa sig om att det inte kommer tåg. Alla ska komma fram tryggt – både trafikanter och ombord på tåget och vi behöver alla bidra till detta, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Plankorsningar finns där väg och järnväg möts. Visste du att tåg kan ha en stoppsträcka på flera kilometer? Vi behöver alla vara uppmärksamma för att förhindra olyckor.

Som en del av det kontinuerliga arbetet med att öka säkerheten vid plankorsningar, uppmärksammar Trafikverket tillsammans med en rad branschaktörer den internationella plankorsningsdagen – (ILCAD, International Level Crossing Awareness Day) den 10 juni.

Alla ska komma fram tryggt

Trafikverket arbetar systematiskt med att förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar med förhöjd olycksrisk. Det gäller både enskilda plankorsningar och hela järnvägsstråk. En nationell prioriteringslista innehåller närmare 200 namngivna plankorsningar och redovisar åtgärder och när i tid de ska göras. Utöver åtgärder på enskilda plankorsningar runt om i landet förbättrar vi säkerheten i samband med upprustning av hela järnvägsstråk. Vi röjer även vegetation vid oskyddade plankorsningar för bättre sikt för trafikanter.

Plankorsningsdagen är en dag, men säkerhetsfrågan är ständigt aktuell för såväl Trafikverket som branschen i övrigt.

– Det handlar givetvis om direkta dödsrisker för den som passerar en plankorsning med privatbil, i yrkestrafik, som fotgängare eller cyklist och för vår egen personal som genomför växlingsarbetet på lok och vagnar. Men för den som kör loket handlar det också om den ständiga oron för att man i sitt jobb riskerar att bidra till att en människa i värsta fall dör. Den här oron bär många av mina medarbetare med sig dagligen, säger Fredrik Lindström, gruppchef i Gävle på Green Cargo. 

Trafikverket bygger om, förbättrar sikten och slopar plankorsningar för att öka säkerheten vid järnvägen. Det ger resultat, men vi behöver göra mer, tänka nytt. Därför har vi även tagit initiativ till nya sätt att varna trafikanter för tåg vid oskyddade plankorsningar. Vi vill stimulera utvecklingen av nya lösningar, som alternativ till fysiska skyddsanordningar, och att fler aktörer engagerar sig i säkerheten vid plankorsningar.

Fakta/Plankorsningar

I järnvägssystemet finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Korsningarna har olika skyddsanordningar beroende på hur många vägtrafikanter som passerar. Olyckor i plankorsningar är framför allt ett problem bland gående inom tätort och fordon vid oskyddade plankorsningar utanför tätort. Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor. Mer än hälften av dessa är suicid. Nya järnvägssträckor byggs utan plankorsningar.
Trafikverket arbetar mot målet att antalet omkomna på järnväg ska ha halverats till år 2030, jämfört med ett snitt på utfall åren 2017-2019. Det är ett målmedvetet arbete i strävan mot nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.