Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg som passerar gul sommaräng med vindkraftverk intill

Solig start på tågsommaren

Under en i stora delar av landet rekordvarm juni-månad ankom 72 928 av 78 978 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid. Solkurvor och åskoväder vid sidan av skyfall och snösmältning påverkade punktligheten under en intensiv banarbetsperiod.

Sammanfattningsvis blev punktligheten för persontågen årets första sommarmånad 92,3%. Det är det näst bästa utfallet för en junimånad sedan 2013, bara överträffat av 2020 då det gick betydligt färre tåg och då det var betydligt färre som reste – faktorer som båda bidrog till att göra tågtrafiken mindre störningskänslig. Vid sidan av den relativt goda punktligheten ser vi också att antalet framförda persontåg under juni låg på ungefär samma volymer som före pandemin.

Årets juni kan ur ett punktlighetsperspektiv annars beskrivas som en på många sätt normal månad för årstiden. Som brukligt är banarbetssäsongen i full gång där vi fortsätter rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Dessa nödvändiga arbeten ute i spåren innebär ofta hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrift, vilket bidrar till att hela järnvägssystemet blir extra sårbart om till exempel en kontaktledning rivs ned eller om åska tillfälligt slår ut ett signalställverk.

Många av störningarna i södra Sverige under juni var också väderrelaterade kopplat till höga temperaturer som orsakat solkurvor och kraftiga åskoväder som stört el- och signalsystem. I norra Sverige har samtidigt omfattande nederbörd i kombination med snösmältning orsakat störningar. Gemensamt för hela landet är dock att incidenter på grund av obehöriga i spår ökar, vilket inneburit att ett stort antal tåg behövt sänka farten eller stoppas helt och därmed blivit försenade.

Sett till det första halvåret 2021 blev persontågens punktlighet 92,5%, vilket också det är det bästa utfallet sedan 2013 med undantag för pandemiåret 2020.

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

 

Diagram som visar punktlighet för persontåg senaste 13 månaderna
Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda tåg har varierat från 68 500 (Juni 2020) till som mest 84 600 (Oktober 2020). Preliminär siffra för juni 2021 är 79 000 framförda persontåg. 
Diagram som visar punktligheten för persontåg juni månad 2013-2021
Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under junimånader sedan 2013. Antal framförda tåg har varierat från 68 000 (2013) till som mest 80 200 (2018). Preliminär siffra för 2021 är 79 000 framförda persontåg. Siffrorna är avrundade. 

Juni i siffror

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 95,9%
Antal framförda: 40 392 Antal sent inställda*: 669

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 89,9%%
Antal framförda: 32 974 Antal sent inställda*: 902

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 81,7%
Antal framförda: 5 612 Antal sent inställda avgångar*: 22

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång

 • 70,8 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 5,8 procentenheter lägre än juni 2020.
 • 85,5 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 3,4 procentenheter lägre än juni 2020.
 • 92,3 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 1,9 procentenheter lägre än juni 2020.
 • 95,7 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,2 procentenheter lägre än juni 2020.
 • 97,2 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,8 procentenheter lägre än juni 2020.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,0 minuter och för försenade tåg 6,8 minuter.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade fredag 25 juni då 2 812 av 2 973 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna midsommarafton blev därmed 96,4 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade tisdag 16 juni då 2 802 av 2 950 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid vilket gav ett punktlighetsutfall på 95,1 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag under juni hade fredag 18 juni med 87,9 procent. Solkurvor på båda spåren ut från Norrköping och ett spårfel på Södra stambanan mellan Höör och Tjörnarp bidrog till att endast 2 532 av 2 880 framförda persontåg ankom sin slutstation i rätt tid.

Sett till enskilda dagar så var punktligheten över 95 procent 5 dagar, mellan 90 och 95 procent under 20 dagar och under 90 procent 5 dagar.

Enskilda händelser som påverkade persontågens punktlighet under juni:

 • Slipersbyten/hastighetsnedsättningar på Kil-Torsby-banan mella Lysvik och Tordsy, 1-30 juni.
 • Hastighetsnedsättning/enkelspårsdrift Mölnbo-Järna p.g.a. påkörd kontaktledningsstolpe, 2-4 juni.
 • Nedriven kontaktledning vid Stjärnhov på Västra Stambanan, 17 juni.
 • Slipersbyten/hastighetsnedsättningar Boden-Sävastklinten, 1-15 juni.
 • Åska/signalställverksfel vid Hovsta norr om Örebro C, 20-21 juni.
 • Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Könsa på Botniabanan, 1-4 juni.
 • Åska/signalställverksfel vid Buddbyn norr om Boden C, 21-29 juni.
 • Dåligt spårläge/hastighetsnedsättningar vid Lakaträsk på Malmbanan, 1-30 juni.
 • Obehöriga i spår/påkörd person vid Skogås på Nynäsbanan, 1 juni.
 • Solkurvor på båda spåren norrut från Norrköping, 18 juni.
 • Åska/signalställverksfel vid Malmby på Svealandsbanan, 21-22 juni.
 • Dåligt spårläge/hastighetsnedsättningar vid Stöde på Mittbanan, 14-30 juni.

Om punktlighet

Från och med januari 2021 återgick Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det andra kvartalet 2021 publiceras onsdag 14 juli 2021.