Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett äldre par är ute och cyklar i härligt sommarväder. De ser glada ut.

Cykelleder bidrar till utvecklingen av lokal turism

I flera delar av landet finns landskap som passar väl för cykelturism och rekreationscykling. Intresset för cykling ökar nu och har positiva effekter på hälsa och miljö. Samtidigt ger cykelleder möjlighet till lokal och regional utveckling.

I syfte att förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism arbetar Trafikverket tillsammans med den nationella referensgruppen för cykelturism med processen för hur cykelleder arbetas fram. Detta presenteras i rapporten ”Cykelleder för rekreation och turism” som nu finns i ny version. Den beskriver klassificeringen av och de olika kvalitetskriterierna för nationella, regionala och lokala turismcykelleder.

– Vår förhoppning är att vi med det här arbetet lägger en gemensam och hållbar grund för en god cykelupplevelse i det svenska landskapet, berättar Jonas Rosén, VD för Visit Dalarna och ordförande för nationella referensgruppen för cykelturism som består av:

 • Regionala Nätverket för Turism (ordförande)
 • Länsstyrelsen
 • Regionala planupprättare (KOMEXP)
 • Svenska turistföreningen (STF)
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Visita

Led utan märkning är som hotell utan skylt – den syns inte

Jonas Rosén, vd Visit Dalarna och ordförande för nationell referensgrupp för cykelturism
Jonas Rosén, vd Visit Dalarna och ordförande för nationell referensgrupp för cykelturism. 

Kommuner, regioner och andra organisationer kan ansöka hos Trafikverket om att märka ut en nationell eller regional turismcykelled. Det är Trafikverkets regioner som hanterar detta, och de bör kontaktas i ett tidigt skede av processen.

Grundförutsättningen är en trafiksäker miljö som är turistiskt attraktiv, med ett vackert, omväxlande landskap som lämpar sig att cykla i och ett klimat som möjliggör aktiva fritidsaktiviteter utomhus. Utöver det krävs logi, matställen, sevärdheter och tillgänglig infrastruktur.

Cykelleder för dagstur eller semestervecka

Cykelleder för rekreation eller turism är sammanhängande stråk som består av lågtrafikerade vägar, cykelbanor med mera. En nationell led är minst 200 km lång. Den passerar minst två tätorter som är lämpliga som start- eller slutpunkt och kan nås med kollektivtrafik. Dessa finns idag:

 • Kattegattleden
 • Sydostleden
 • Sydkustleden
 • Unionsleden
   

En regional led är en medellång led, 65–200 km lång, och lämplig för en kort cykelsemester eller en dagstur. Ledens start- och slutpunkter kan nås med kollektivtrafik. En lokal led är en kortare led, högst är 65 km lång. Den passar för kortare utflykter och dagsturer.