Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg ankommer till Strängnäs resecentrum

En typisk höstmånad

Under oktober ankom 77 713 av 84 170 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 91,6 procent. Totalt gjordes 925 673 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets spår mellan Riksgränsen och Trelleborg.

Årets oktober ser både till punktlighetsutfall och störningsorsaker i mångt och mycket ut som höstmånader brukar göra. Det innebär att det likt september främst varit säsongstypiska händelser som lövhalka, hastighetsnedsättningar på grund av tidskritiska banarbeten och inte minst spårspring som haft en negativ påverkan på punktligheten.

– Vi kan inte nog påminna om att spårspring är farligt, förbjudet och har stor påverkan på punktligheten. Bara under oktober drabbades över två tusen persontåg av merförseningar på minst tre minuter - enbart på grund av obehöriga i spår. Även om vi sätter upp stängsel, monterar hajtänder och pyramidmattor* så måste också attityderna förändras. Här har vi som bransch tillsammans med övriga samhället helt klart jobb kvar att göra säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik.

Tre olika typer av åtgärder för att motverka spårspring
*Exempel på åtgärder för att motverka spårspring. Från vänster pyramidmattor i Älvsbyn, en kombination av stängsel, hajtänder och pyramidmattor på Stockholms södra och till sist hajtänder monterade på plattformen vid Järna station. 

 

Jämfört med september förbättrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 0,3 procentenheter, medan medeldistanstågen backade med 1,9 och långdistanstågen med 4,5 procentenheter.

I jämförelse med oktober-månader sedan 2013 är årets utfall 0,6 procentenheter bättre än genomsnittet. Sett till volym avgick färre tåg i är jämfört med rekordåren före pandemin. Sedan 2013 har antalet framförda tåg under oktober varierat från knappt 75 000 (2013) till 86 322 (2018).

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

 

Diagram som visar punktlighet för tåg under senaste 13 månaderna
Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda persontåg har varierat från 72 395 (februari 2021) till som mest 85 008 (september 2021). Preliminär siffra för oktober 2021 är 84 170 framförda persontåg. 
Diagram som visar punktlighet för persontåg under oktober månad 2013-2021
Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under oktobermånader sedan 2013. Antal framförda persontåg har varierat från 74 968 (2013) till som mest 87 936 (2019). Preliminär siffra för 2021 är 84 170 framförda persontåg. 

Oktober i siffror

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 95 procent 2 dagar, mellan 90 och 95 procent 23 dagar för att hamna under 90 procent 6 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade söndagen 17 oktober med 96,5 procent då 1 986 av 2 058 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Högst punktlighet en vardag inföll onsdagen samma vecka, den 13 oktober, då 2 774 av 2 952 framförda tåg ankom i tid, punktlighetsresultatet blev därmed 95,2 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade fredag 29 oktober. Av 2 890 framförda persontåg ankom 2 521 sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten inte var bättre än 87,2,8 procent denna fredag var dels obehöriga i spårområdet vid Stockholm södra, dels ett havererat tåg norr om Malmö på Södra stambanan vilket föranledde enkelspårdsdrift och hastighetsnedsättningar vilket försenade ett stort antal tåg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 95,2%
Antal framförda: 43 579, Antal sent inställda avgångar*: 489

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 89,2%
Antal framförda: 34 586, Antal sent inställda avgångar*: 910

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 79,3%
Antal framförda: 6 005, Antal sent inställda avgångar*: 61

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång

 • 65,2 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 6,5 procentenheter lägre än okt. 2020.
 • 82,5 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 4,4 procentenheter lägre än okt. 2020.
 • 91,6 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 2,1 procentenheter lägre än okt. 2020.
 • 96,0 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,8 procentenheter lägre än okt. 2020.
 • 97,7 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,4 procentenheter lägre än okt. 2020.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 1,9 minuter och för försenade tåg 5,5 minuter.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under månaden:

 • 21-22 oktober: Avbrunnen kontaktledning, strömlöst i tunneln mellan Hyllie – Malmö.
 • 11-31 oktober: Banarbeten / hastighetsnedsättningar på Ådalsbanan, Sundsvall – Härnösand.
 • 1-31 oktober: Banarbeten / hastighetsnedsättningar på Mittbanan, Erikslund – Ånge.
 • 4-9 oktober: Banarbeten / hastighetsnedsättningar på Västra stambanan, Björnkulla – Södertälje.
 • 1-30 oktober: Hastighetsnedsättning vid Blomstermåla p.g.a. flertal incidenter med obehöriga i spår.
 • 29 oktober: Havererat tåg vid Hjärup på Södra stambanan, enkelspårsdrift / hastighetsnedsättning.
 • 1-3 oktober: Spårfel / misstänkt rälsbrott vid Handen söder om Stockholm.
 • 8 oktober: Brand i en kontaktledningsstolpe vid Skebokvarn på Västra stambanan.
 • 1-31 oktober: Hastighetsnedsättningar inom Flens stationsområde.
 • 4-18 oktober: Hastighetsnedsättningar p.g.a. arbetarskydd vid Älmhult på Södra stambanan.
 • 6 oktober: Obehöriga i spårområdet vid Triangeln mellan Hyllie och Malmö.
 • 1-12 oktober: Hastighetsnedsättning p.g.a. dåligt spårläge vid Ope söder om Östersund.
 • 4 oktober: Obehöriga i spårområdet vid Årstaberg söder om Stockholm.