Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ambulans och helikopter på flygplats

Fortsatt viktigt med beredskapsflygplatser

För att ytterligare säkerställa beredskapen att ta emot samhällsviktiga flygtransporter har regeringen givit Trafikverket i uppdrag att se över beredskapsflygplatserna. En delrapport presenterades i somras och nu har slutrapporten överlämnats.

Trafikverket fick i december 2019 ett regeringsuppdrag att göra en översyn av beredskapsflygplatserna som redovisades i juni 2020.  I juni 2021 fick Trafikverket i uppdrag att med utgångspunkt från översynen 2020 och utifrån erfarenheter från den pågående pandemin och de temporära beredskaps­flygplatserna redovisa kompletterande underlag och förslag för systemet med beredskapsflygplatser.

Trafikverket har överlämnat en första delrapport i augusti 2021 om vilka flygplatser som bör vara beredskapsflygplatser, kostnadsberäkningar för förslaget samt olika ambitionsnivåer av beredskap utifrån antal flygplatser i systemet. I delrapporten föreslås att de idag tio ordinarie beredskapsflygplatserna utökas till totalt 22 stycken.

De ordinarie flygplatserna är idag:

  • Gällivare
  • Luleå
  • Umeå
  • Åre-Östersund
  • Sundsvall-Timrå
  • Stockholm Arlanda
  • Göteborg Landvetter
  • Visby
  • Ronneby
  • Malmö

I Trafikverkets rapport från 2020 föreslogs även Jönköping, Karlstad, Kiruna, Linköping-Malmen, Lycksele, Mora, Skavsta, Uppsala-Ärna och Örebro.

I delrapporten från augusti 2021 kompletteras listan med Trollhättan-Vänersborg, Växjö och Kristianstad.

Samma antal beredskapsflygplatser

I slutrapporten som nu överlämnats föreslår Trafikverket inga ytterligare flygplatser till de 22 som förts fram i delrapporten. De synpunkter som framkommit i samverkan föranleder inte någon justering av tidigare inlämnade förslag på permanenta beredskapsflygplatser.

– Jag vill poängtera att den utredning vi genomfört med stöd av myndigheter och aktörer tydligt visar pekar på att beredskapsförmågan är av stor vikt i dagens samhälle. De dialoger vi har fört visar också att det finns ytterligare behov av samverkan kring systemet med beredskapsflygplatser när det gäller aspekter som rör totalförsvaret, säger Katarina Wigler som är strategisk planerare på Trafikverket.

Fastställande kvarstår

Inga kontakter har tagits med de föreslagna 22 flygplatserna och det är därmed inte är klarlagt ifall samtliga ytterligare 12 flygplatser som föreslås kan åta sig ett beredskapsuppdrag eller att det finns nödvändiga förutsättningar för att få det.  Förslagen ligger nu hos regeringen för eventuella beslut.