Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över rapsfält

Nationell Anläggningsdag med fokus på klimatutmaningen

Klimatet är en av våra stora gemensamma utmaningar. Det är man inte minst överens om inom Anläggningsforum. De klimatutsläpp som anläggningsbranschen bidrar med är något som vi tillsammans ska arbeta för att kraftigt minska.

Dagens program var välfyllt med kunniga och spännande talare. Maria Brogren, Innovations- och forskningsråd på svenska ambassaden i Washington, som var med och tog fram den första rapporten om Klimatpåverkan från byggprocessen som presenterades av IVA, Kungliga  Ingenjörsvetenskapsakademien och Byggföretagen (Sveriges Byggindustrier) redan 2014. Där konstaterades att byggprocessen är en stor klimatpåverkare och byggnationen av ett hus har lika mycket klimatutsläpp som 50 års boende i det.  Och, så kom Färdplanen och efter det började det hända saker.

Den svenska modellen med ett samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor har fått har givit gehör i USA. Och att det är mycket näringslivet som driver förändringarna förundras man över där.

– Jag får ofta frågan – hur får ni med er dem?, sa Maria Brogren.

Hon underströk också att det finns ett stort intresse i USA för Sverige och vi har gjort oss ett namn inom klimat. Nu är det läge att börja jobba med USA – nu är de med på tåget igen.

Nytt klimat för anläggningsbranschen

Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco  förklarade att nu är det ett nytt klimat för anläggningsbranschen:

– Det är nu det tar fart, vi har en helt ny möjlighet att driva acceleration med klimatåtgärder, Parisavtalet 2015 har kommit i en ny fas och nu är det systemskifte och transformationer, som gör att man kan kapitalisera på samhällstransformationen. Klimatomställningen ger stora påverkningar och den enorma utbyggnaden i Norrbotten är en del i det. Vi har inte längre tio år på oss. Det är nu vi måste fråga oss vad vi kan göra annorlunda och det vi gör idag måste vara anpassat för framtiden.

– Jag ser fram emot de nya klimatkraven som upphandlingsmyndigheten lanserar. Dessa kommer att testa oss som konsulter så vi kan leverera på dessa. Dessa gäller inte bara materialval utan även design och projektledning.

Mycket kvar att göra

Jörgen Johansson regionchef för Swerock i Väst, gav en mörkare bild av hur det ser ut:

– Visserligen har branschen tagit ett stort steg framåt med konverteringen, men det finns fortfarande mycket att göra.

– Med de stora byggvolymer vi nu hanterar med de stora satsningar som bland annat görs med Västlänken har samhället varit oförberett att hantera dessa. I Västlänken transporterar man bland annat överskottsmaterial med bil till Uddevalla. Bilar som går fram och tillbaka. Vi nyttjar inte järnvägen och vi har mycket cirkulära material som inte tas tillvara. I Finland tar man hand om 50 procent av dessa och där ligger vi långt efter.

– Vi har tillsammans bromsat utvecklingen, men det lönar sig fortfarande inte att göra rätt när det gäller miljön. Nödvändiga åtgärder är bland annat nu ett ökat samarbete mellan myndigheter, beställare, konsulter och entreprenörer i ett mycket tidigare läge. Vi behöver ett kunskapslyft vad branschen kan och bör göra för att minska CO2-utsläpp och det måste vara en tydligare kravställning, som också måste följas upp och det måste vara hårdare konsekvenser vid avsteg. Branschen måste ha rätt incitament och det offentliga måste visa vägen.

Möjlighet halvera klimatpåverkan redan 2023

Malin Löfsjögård, VD på  branschorganisationen Svensk Betong berättade om den färdplan som finns mot klimatneutral betong 2045.

– Där händer mycket, men det skulle kunna hända ännu mer och redan idag är det möjligt att halvera klimatpåverkan från betong vid husbyggnation redan 2023.
Det handlar om att optimera konstruktioner, att ha rätt betong på rätt plats och att använda klimatförbättrad betong, sa Malin Löfsjögård.

På väg mot världens första klimatneutrala cementfabrik

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på HeidelbergCement berättade om hur man arbetar för att bli världens första klimatneutrala cementfabrik 2030 – och i Slite.

– Vi gör mycket i det korta perspektivet men vi arbetar också för i framtiden. Slitefabriken är en av Europas största cementfabriker och 75 procent av den cement som används i Sverige tillverkas i fabriken som står för tre procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. HeidelbergCement bygger nu upp världens första CCS-anläggning i Norge och man hoppas kunna komma igång med en liknande men effektivare anläggning i Slite. Anläggningen ska dimensioneras för att fånga in fyra gånger mer koldioxid än anläggningen i Norge. Och genom att använda biobränsle skapar detta ett minusutsläpp, sa Karin Comstedt Webb. Genom koldioxidavskiljning kan vi skapa en kolsänka. Men, mycket hänger nu på olika tillståndsprocesser för framtiden.

Skärpta krav framöver

Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket berättade om den resa Trafikverket gjort sedan i mitten på 2010-talet när klimatet började bli en tydligare fråga.

– Klimatkrav togs fram med målet att det inte ska finnas nettoutsläpp av klimatgaser 2045.  Det är en betydande klimatpåverkan från den statliga infrastrukturen och vi har möjlighet att påverka utsläppen. Vi implementerade klimatkalkyl 2015 och Trafikverkets långsiktiga mål finns med i upphandlingskraven från 2016.
Nu diskuterar vi att ytterligare skärpa kraven, sa Sven Hunhammar. Vi har kravställt 17 procent reduktion i medeltal, men vi har Investeringsprojekt uppnått 23 procent i medeltal. Vi har också fler goda exempel som Ättetorpsbron där man nådde över 40 procent.

Hur gör vi bättre och tillsammans?

I det efterföljande panelsamtalet diskuterades hur man i sina olika roller kan bidra för att få en uppväxling.

– Det är viktigt med krav, det är viktigt att det följs upp och det är viktigt att de är uppföljningsbara, sa Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket. 

– Hållbarhetsfrågan är brännbar att fånga, underströk Magnus Höij, VD Innovationsföretagen, men vi kan spänna bågen hårdare, tänka större för att se hur branschen kan bidra på fler sätt.

– Vi har en unik möjlighet genom Anläggningsforum där vi sitter tillsammans, sa Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

Värdefullt arbete inom Anläggningsforum

Dagen avslutades med ett bokslut av Lena Erixon. Lena lämnar sin roll vid årsskiftet och kan se tillbaka på många års erfarenhet i infrastrukturbranschen.

– Jag har sett hur duktiga vi är när vi har kniven på strupen och hur vi levererar. Det finns en fantastisk lojalitet, sa Lena Erixon. Vi var snabbfotade när pandemin bröt ut, återställningen av urspårningen på Malmbanan nyss vill jag ge er en stor guldstjärna för och uppbyggnaden efter branden på Hässleholms station är ytterligare ett exempel på hur duktiga vi är! Men, jag skulle önska att vi kan ta med oss den snabbheten i annat också, vi kan vara lite sega.

Lena Erixon avslutade med att understryka:

– Samarbetet inom Anläggningsforum har varit enormt värdefullt. Det har givit mycket som idag möjliggör för oss att lösa många frågor.