Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Solkurva

Solkurvor på järnvägen

Solkurvor beror på stora temperaturskillnader i kombination med olika brister i järnvägsanläggningen och ökar risken för urspårning. Vi arbetar för att förhindra solkurvor och därmed tillbud eller olyckor.

En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett spår på grund av solvärmen. Den uppkommer när spåret inte förmår att stå emot krafterna som verkar i spårets längdriktning.  

Enbart solvärmen är sällan den primära orsaken, trots att den har gett utknäckningen dess namn. Den är däremot oftast den utlösande faktorn.

En solkurva uppstår oftast i äldre typer av spår. Det är vanligt att solkurvan uppstår i järnvägens normala kurvor, men solkurvor kan även uppkomma på raka spår. Urspårningar på grund av solkurvor är mycket ovanliga.

När blir det solkurvor?

Risken för solkurvor ökar framför allt när underhållsåtgärder utförs vid eller kort tid före varmt väder. Om ballasten rörs om under eller vid sidan av sliprarna sänks den mothållande kraften. Ballasten behöver då packas ihop alternativt att tågen får köra med lägre hastighet en tid tills ballasten packats med hjälp av tågens tyngd.

Hur upptäcks solkurvor?

Misstänka solkurvor kan upptäckas av lokförare som rapporterar till trafikledningen. Därefter skickas personal ut för att undersöka den misstänka solkurvan. Spår som löper ökad risk att drabbas av solkurvor (exempelvis spår i dåligt skick eller spår där man nyligen genomfört större arbeten) besiktigas i regel extra under varma dagar för att tidigt upptäcka begynnande solkurvor.

Hur förebyggs solkurvor?

Genom noggrann planering och kartläggning av förutsättningarna innan ett eventuellt arbete startas kan vi minimera risken för att en solkurva uppstår.

En viktig del i arbetet med att förebygga solkurvor är att grundligt analysera de solkurvor som inträffat. Trafikverket har ett flertal it-system, som är kraftfulla och kompletterande verktyg för uppföljning och genomförande av åtgärder. Både beställare och utförare arbetar med dessa i större utsträckning inför den varma perioden, för att kunna ringa in utsatta avsnitt och sätta in rätt åtgärd i tid. Då minimeras risken för solkurvor.

Trafikverket har extra fokus på att undvika solkurvor:

  • När temperaturen varierar kraftigt över dygnet med hög värme på dagen och låg temperatur på natten.
  • På platser där stabilitetspåverkande arbeten är genomförda.
  • Vid spårväxlar och broar.
  • På sträckor med blandat spårmaterial, till exempel olika typer av sliprar.
  • På sträckor där solkurvor tidigare har uppstått.

Från och med 2019 kommer Trafikverket att satsa cirka 30 miljoner kronor per år på förstärkt underhåll av skarvspår. Det är åtgärder som bland annat kommer att gå till solkurveförebyggande åtgärder. Under perioden 2020 – 2024 kommer Trafikverket att byta ut 337 kilometer skarvspår mot skarvfria spår.