Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lupiner vid bilväg

Nya riktlinjer för hur lupinerna ska bekämpas

Lupinerna breder ut sig längs vägarna och riskerar att slå ut den artrika floran i vägkanterna. Nu inför Trafikverket gemensamma riktlinjer för hur lupinerna ska bekämpas.

I en riktlinje som trädde i kraft den 1 mars 2015 har Trafikverket ett mål att bekämpa invasiva arter. Som invasiva arter räknas en växt eller ett djur som planterats in och som sprider sig okontrollerat. De kan skada ekosystemet, påverka jordbruket negativt och även hälsan hos djur och människor.

– Hittills har arbetet byggt på enskilda initiativ inom ramen för artrika vägkanter. Vi har sett problemet med lupinerna i många år, men det har inte funnits några samlade riktlinjer för hur vi ska arbeta strukturerat med detta. Det vi gjort är att ta bort den giftiga jättelokan, också den en invasiv art men med begränsad utbredning jämfört med lupiner, säger Mats Lindqvist som är Underhålls miljöspecialist.

– Vägkantsslåtter med maskin hjälper till att sprida frön som fastnar i aggregatet på maskinen. För att få bort lupinerna måste man gräva eller rycka upp dem med rötterna.

Arter delas upp i kategori A eller B

Trafikverket har också tagit beslut om en lista där arter som ska bekämpas är uppdelade i två kategorier, A och B. Arterna i kategori A skapar alltid stora problem eftersom de sprider sig snabbt och är dyra och komplicerade att bekämpa, till exempel blomsterlupin, jätteloka, parkslide, jätteslide och fallopia. Arter i kategori B kan lokalt orsaka problem och sprida sig snabbt men kan bekämpas relativt effektivt, till exempel kanadensiskt gullris och jättebalsamin.

Förbjudet i Norge, men finns i butik i Sverige

Norge ligger före Sverige i arbetet med att minska spridningen av invasiva arter. Där har man svartlistat växter som inte får säljas. I Sverige kan man fortfarande köpa lupinfrö i butiker.