Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur minskar vi risken för viltolyckor?

Det sker över 50 000 viltolyckor på våra vägar varje år och antalet ökar. Vanligast förekommande är olyckor med rådjur, vildsvin och älgar. Vad kan du som trafikant göra och vad gör Trafikverket för att förhindra viltolyckor?

Det är framför allt i gryning och skymning, när djuren är aktiva och gärna förflyttar sig, som du bör vara särskilt uppmärksam och köra extra försiktigt. Som bilförare kan du förbereda din resa genom att ta reda på var de flesta viltolyckorna sker. Det  kan du läsa om på Nationella viltolycksrådets webbplats.  Där hittar du också information om vad du gör om olyckan är framme. Var alltid uppmärksam, även där det är viltstängsel.

Läs mer på Nationella viltolycksrådets webbplats

Vad gör Trafikverket för att minska viltolyckorna på väg och järnväg?

För att öka trafiksäkerheten och minska antalet viltolyckor arbetar Trafikverket med viltstängsling i kombination med säkra passager längs vägar och järnvägar med mycket trafik och hög hastighet för att förhindra kollisioner.

Trafikverket arbetar med säkra passager för att viltet ska kunna röra sig fritt utan att vara en trafikfara. Det har nämligen visat sig att enbart viltstängsel tenderar att flytta viltolyckorna snarare än att hindra. När vi planerar ny infrastruktur arbetar vi med att utveckla hur viltpassager över eller under vägar och spår kan utformas, samt hur befintliga broar och vägportar kan viltanpassas. Dessutom arbetar vi med ett viltstyrningssystem som syftar till att med stängsel styra djuren till lämpliga passager så de kan passera vägar och spår.

Läs mer om viltsäkring järnväg

Läs mer om hur vi värnar om vilt