Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

JPBS avvecklas från 31 mars 2015

Trafikverket har tagit beslut om att avveckla IT-systemet JPBS när avtalet med leverantören av IT-systemet går ut den 31 mars 2015. Ingen registrering i JPBS kommer att ske efter 1 mars 2015.

Trafikverket (och f.d. Banverket) har under en längre tid tillhandahållit IT-systemet JPBS för registrering och uppföljning av behörigheter för entreprenörers personal som utför arbeten på Trafikverkets järnvägsanläggning. Samtidigt pågår inom Trafikverket ett arbete i projektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens, där Byggindustrin ansvarar för att skapa en gemensam databas och där Trafikverket, entreprenörer med flera själva ska ansvara för att registrera egen personals kompetenser och behörigheter. Projekt Skandinavisk Infrastrukturkompetens kommer under februari 2015 att skicka ut mer information om hur detta ska gå till.

Entreprenörer får själva hantera behörigheter

När JPBS stängs avslutas också den hantering av entreprenörers behörigheter som möjliggjorts genom JPBS. I avvaktan på att projekt Skandinavisk Infrastrukturkompetens slutförts får respektive entreprenadföretag i fortsättningen själva hantera behörigheterna för den personal som utför arbeten på Trafikverkets järnvägsanläggning.

Behörighet ska kunna styrkas

Entreprenörers personal ska även i fortsättningen kunna styrka personalens behörigheter vid arbeten på Trafikverkets järnvägsanläggning. Trafikverket ska även i fortsättningen kunna begära in information från entreprenadföretag om vilka behörigheter som personalen innehar.

Utdrag ur JPBS kommer att kunna erbjudas

Utdrag från IT-systemet JPBS avseende information om behörigheter för personal kan erbjudas till de företag/organisationer som anser sig ha behov av detta. Mer information om hur detta kommer att gå till publiceras under februari 2015 på JPBS hemsida.

Information kommer att föras över till Skandinavisk Infrastrukturkompetens

Motsvarande information för alla företag/organisationer, som finns i JPBS databas vid avvecklingstillfället, kommer också att föras över till projektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens. Om ert företag/organisation inte vill att så sker, vill Trafikverket ha besked om detta. Meddela i så fall förvaltaren av IT-systemet JPBS, se Kontaktuppgifter.