Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hårt tryck på Transportforum

Intresset för Sverigeförhandlingarna om höghastighetsjärnvägen var så stort att vaktmästaren fick blockera dörren till sessionssalen under Transportforums första dag.

Transportforum arrangerades den 12 och 13 januari, av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Under första dagen presenterades nuläget kring Sverigeförhandlingarna.

I början av februari inleder regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman de egentliga förhandlingarna med kommuner, landsting och regioner om medfinansiering av höghastighetsjärnvägen. När de två presenterade sina utgångspunkter på Transportforum var det mer än fullsatt i salen som rymmer 300 personer. Utanför den stängda dörren var det kö.

– Prio ett är snabb och punktlig trafik mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Prio två är regional arbetspendling. Det innebär att vi måste separera snabb och långsam trafik. Det finns kommersiella förutsättningar för att trafikera ändpunkterna och stationer vid de större städerna, sammanfattade Catharina Håkansson Boman.

Prislappen ligger i intervallet 190 till 320 miljarder kronor enligt Trafikverkets senaste beräkning.

– Det finns förutsättningar att medfinansiera tio procent av kostnaderna genom att realisera de värden som järnvägen skapar. Men huvuddelen av finansieringen är en statlig angelägenhet. Det är självklart, förklarade HG Wessberg.

Förhandlarna föreslår att staten finansierar investeringen genom att låna pengar.

Ta hand om det vi har

Trafikverket bedriver ett omfattande arbete kring höghastighetsjärnvägen. För Ostlänken och Göteborg-Borås pågår järnvägsutredning samtidigt som åtgärdsvalsstudier för Linköping–Borås och Jönköping–Malmö befinner sig i en intensiv fas.

Parallellt med detta bistår Trafikverket Sverigeförhandlingen med utredningar och underlag.

– Just nu bistår vi genom 40 olika uppdrag som har anknytning till Sverigeförhandlingen, berättade Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Samtidigt var hon tydlig med att Trafikverket utgår ifrån att höghastighetsjärnvägen inte ska finansieras med anslag från statsbudgeten.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi har stora behov i närtid för de befintliga stambanorna. Vi måste ta hand om det vi har, förbättra underhållet för ökad punktlighet och robusthet. I inriktningsplaneringen har vi tryckt mycket på att nya investeringar inte får ske på bekostnad av det befintliga systemet. Behoven där är väsentligt större än ramarna i gällande plan, konstaterade Lena Erixon.

Tyngre lastbilar

I vår lägger regeringen ett förslag om att inrätta en ny viktklass för lastbilar på 74 ton. Det beskedet gav infrastrukturminister Anna Johansson under sitt inledningsanförande i Linköping.

– Det ger industrin möjlighet till effektivare transporter samtidigt som det ger mindre utsläpp och lägre klimatpåverkan. Detta är en lösning som är bra på alla sätt, sade Anna Johansson.

Beskedet ligger i linje med vad Trafikverket föreslagit. I praktiken betyder det att 74-tonsekipage kan börja rulla på vissa utpekade delar av det allmänna vägnätet under 2017.

– Vi har sagt att vi behöver ett års förberedelser från beslut till genomförande. Vi kommer att föreslå att man inrättar en ny vägklass, BK4, för de vägar som klarar de tyngre fordonen, fortsätter Tommy Jonsson, biträdande Planeringsdirektör.

74-tonnarna är ett exempel på större, tyngre och längre transporter – High Capacity Transport, HCT. Trafikverket har i uppdrag att pres­entera HCT-lösningar för både väg och järnväg. För järnvägen handlar det bland annat om att få till stråk där det går att köra 750 meter långa godståg med 25 tons axellast. Vid en av sessionerna presenterades Trafikverkets inventering som visar att en sådan lösning är möjlig för triangeln Hallsberg-Göteborg-Malmö-Hallsberg.

Nu byggs elvägar

På Transportforum 2010 presenterade Trafikverket och Energimyndigheten en förstudie av elektrifiering av tunga vägtransporter. Under våren börjar den första av två demonstrationsanläggningar ta form på en del av E16 utanför Sandviken.

– Nyss betraktades detta som science fiction. Nu har vi tagit klivet från lab till allmän väg. Demonstrationsanläggningarna gör elvägarna konkreta, både för allmänheten och politikerna, sammanfattade Conny Börjesson från Victoria Swedish ITC som var ordförande för en välbesökt session på temat Elvägar i nästa fas, där bland andra Anders Berndtsson från Trafikverket medverkade med en beskrivning av den internationella utvecklingen och den svenska strategin för elvägar.

Foto: Kerstin Ericsson