Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg från Tågkompaniet, gröna fält och röda hus.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägens kapacitetsutnyttjande under 2015

Nu finns en aktuell analys av järnvägens kapacitet för 2015 tillgänglig. Vi har följt upp utnyttjande och även identifierat begränsningar av kapacitet i järnvägssystemet.

Allvarliga kapacitetsbegränsningar finns runtom storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Motsvarande gäller för delar av Södra stambanan, Västra stambanan, Värmlandsbanan, Ostkustbanan, Kust till kustbanan samt Godsstråket genom Bergslagen söder om Hallsberg.

Totalt sett har utnyttjande av befintlig kapacitet ökat något och trafiken fördelas jämnare över dygnet.

Under 2015 har persontrafiken ökat längs flera sträckor, men godstrafiken minskat något.

Mer information hittar du i rapporten "Järnvägens kapacitet 2015" samt på sidan Kapacitet.