Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Resultatkonferens om ePilot-projektet

Projekt ePilot går nu in på sitt tredje och sista år. På kommande seminarium och resultatkonferens redovisas vad som hittills uppnåtts i projektet med målsättningen ett bättre och mer anpassat och förebyggande järnvägsunderhåll.

Trafikverket har finansierat projektet ePilot och tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Järnvägstekniskt centrum, JVTC, har man involverat många leverantörer, operatörer och konsultföretag i ett flertal delprojekt.

Syftet är att skapa ett bättre och mer anpassat och förebyggande underhåll genom att samordna och samla in mätdata från både järnväg och fordon och på så sätt skapa ett bra beslutsunderlag för underhållsåtgärder. Utgångspunkten har varit bandel 119 i Sävast, mellan Luleå och Boden. Tanken är att lärdomarna från ePilot ska föras ut till hela järnvägssystemet i Sverige.

Seminarium och resultatkonferens

Den 9 februari kommer projektet att bjuda in järnvägsbranschen och intressenter till en information i Stockholm för att berätta mer om de resultat som hittills uppnåtts. En vecka senare, tisdagen den 16 februari, kommer det att hållas en stor resultatkonferens i Luleå, där bland annat Veronica Jägare, daglig ledare på JVTC och P-O Larsson Kråik, som jobbar med järnvägsteknisk forskning på Trafikverket och samtidigt är adjungerad professor på Luleå Tekniska Universitet, presenterar resultat från projektets två första år och även blickar framåt.

P-O Larsson Kråik

– Vi tycker till exempel att det är viktigt att föra in erfarenheterna från ePilot i de nya entreprenadkontrakten, säger P-O Larsson Kråik. Jag tror vi kan föra in system och arbetssätt som projektet har tagit fram, som gör att vi tillsammans kan jobba mer förebyggande i framtiden. På så sätt stärker vi Trafikverkets och branschens förmåga att göra rätt åtgärdsval i underhållsarbetet.

– Ett förbättrat och mer planerat underhåll är en nyckel till att skapa en stabil och hållbar infrastruktur, avslutar P-O Larsson Kråik.

ePilot

Projektet ePilot har initierats av Trafikverket. Idag är det 27 företag som har varit delaktiga i ePilot. Bland dessa finns Green Cargo, SJ, LKAB Malmtafik, Infranord, Vossloh, Sweco, Tyréns och Damill. 11 delprojekt har startats, varav några är avslutade och några pågår.

Läs gärna mer om projektet ePilot119 på Luleå tekniska högskolas webbplats.
Luleå tekniska högskolas webbplats