Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

26 ansökningar av stadsmiljöavtal

Nu är vårens ansökningsomgång för stadsmiljöavtal avslutad, där kommuner och landsting kunnat söka stöd för investeringar i hållbara stadsmiljöer. Totalt inkom 26 ansökningar. Senast under augusti meddelar vi beslut.

Stadsmiljöavtalen är en bred satsning på två miljarder kronor fram till 2018 för att förbättra stadsmiljöer genom ökad andel hållbara transporter, effektivare kollektivtrafik, och ett ökat bostadsbyggande i städer runt om i Sverige.

Kommuner och landsting har kunnat ansöka om stöd till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik såsom vägar och gator, spåranläggningar, kajer och hållplatser för lokala och regionala persontransporter. Stöd lämnas även till investeringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik för att demonstrera, prova och utvärdera dessa. Som motprestation ska kommunerna åta sig att genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Under första ansökningsomgången som ägde rum hösten 2015 fördelades 540 miljoner kronor. Den andra ansökningsomgången avslutades 18 april. Totalt inkom 26 ansökningar till Trafikverket. Vi meddelar beslut senast under augusti månad. Det finns i nuläget inte några beslut om ytterligare ansökningsomgångar.