Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bättre affärer, bättre kvalitet, bättre samarbete

Trafikverket gör nu en resa full av förändringar, lite skakig ibland och inte utan mödor men när målet är nått kommer mycket att bli bättre. Anläggningsdagarna bidrar till en ökad förståelse på ömse sidor i branschen.

Efter Göteborg och Stockholm var det så Malmös tur. Den regionala anläggningsdagen arrangeras gemensamt av Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen och Trafikverket. Närmare hundra deltagare bidrog med gränsöverskridande tankar och samtal.

På agendan stod branschsamverkan, samverkan nivå bas och hög, vägen till förbättrad kvalitet i beställda uppdrag, effektiv kontraktshantering, sysselsättningskrav i upphandlingar och annat. Varje presentation följdes upp av en paneldebatt där många frågor väcktes. Några fick svar, andra får man jobba vidare med framöver.

En branschsamverkan som utvecklar branschen ska bidra till:

  • God produktivitet
  • Hållbart byggande och förvaltning
  • En attraktiv och sund anläggningsbransch

Det handlar helt enkelt om mer väg och järnväg för pengarna.

Mats Karlsson Investering inledde med att säga att vi står inför stora utmaningar. Branschen måste göra ett gemensamt utvecklingsarbete. Vi ser nu rekordmånga projekt och fler lär det bli eftersom det är högkonjunktur nu. Peter Berglin Investering fyllde på med att samverkan är ett måste för att bedriva en effektiv verksamhet och för att vi ska kunna arbeta som den renodlade beställare vi nu är.

Samverkan inget självspelande piano

Samverkan är bra, det är alla överens om men många tycker detta arbete går för långsamt. Carina Angarth från NCC: "Det gnälls det en del i våra led på grund av detta men branschen har en skyldighet att delta i det här arbetet".

Samverkan kräver stora insatser av alla parter i form av tid, resurser och pengar men tanken är att det ska sluta med plussiffror i alla delar. Men för att samverka bra på olika nivåer krävs mycket träning. Att träna på mindre projekt som inte är så komplexa och sedan växa in i större kan vara en väg till framgång.

Den öppna dialogen som Trafikverket numera står för uppskattas av flera. Det är skillnad mot hur det var på Banverks- och Vägverkstiden.

Det är ingen hemlighet att det råder kompetensbrist inom anläggningssektorn. En stor utmaning är därför rekryteringen av unga ingenjörer. Stort hopp ställs till den yngre generationen. Det är de som ska leda utvecklingen och föra den framåt. Med det gäller att vi hittar dem och de hittar oss.

Till sist...

Vägen till förbättrad kvalitet i beställda uppdrag är inte helt okomplicerad eller hinderfri men där viljan finns där finns också möjligheten att förstå och senare dra nytta av den förändrade systematiken för leveranskontroll. Mycket handlar om att tänka om och tänka nytt men också att anpassa sig till det andra lagets spelsystem som Niklas Sörensen från WSP sa.

Årets sista regionala anläggningsdag hålls den 1 juni i Luleå. Väl mött där!