Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Treårig plan för underhållet av våra vägar och järnvägar fastställd

Trafikverkets underhållsplan är fastställd för 2016-2018. Den innehåller underhållsåtgärder och reinvesteringar för 15 miljarder. Denna budget räcker för att upprätthålla tillståndet för våra vägar och järnvägar på kort sikt.

– Vår ambition är att skapa ett större utrymme för förebyggande underhåll, eftersom det ger ett robustare trafiksystem med mindre behov av avhjälpande åtgärder till följd av fel i anläggningen. Med det minskas de störningar i trafiken som medför stora samhällskostnader. I den lagda underhållsplanen når vi inte ända fram i våra ambitioner, säger Sven Ödeen, chef för Järnvägssystem.

Basunderhållet borgar för rätt standard och funktion

– Grunden i underhållet är det så kallade basunderhållet, det som håller väg och järnväg öppna och säkra för trafik med syfte att upprätthålla byggd standard och funktion. Det underhållet sker främst via kontrakt som tar ungefär hälften av medlen på väg och ungefär två tredjedelar av medlen för järnväg. Det innebär att reinvesteringar eller åtgärdande av eftersläpande underhåll är ungefär 4 miljarder på väg och 2 miljarder på järnväg i år, berättar Ulrika Honauer chef för Vägsystem.

Resultat av underhållet 2016

Vad innebär då underhållsplanen?

– Vi kan upprätthålla nuvarande skick i våra anläggningar, på kort sikt, med undantag av hastighetsnedsättningarna som annonserades i Järnvägsnätsbeskrivningen för 2017. Det innebär att vi klarar att nästan bibehålla den funktion vi har i dag på väg och järnväg. Det förebyggande underhållet minskar medan det avhjälpande och kortsiktiga underhållet ökar. En underhållsskuld börjar samlas ihop för väg och den fortsätter att öka för järnväg, säger Sven Ödeen.

– Vi ska dock inte glömma att vi fortfarande gör väldigt mycket för de 15 miljarder vi har till Sveriges hela 98 500 kilometer väg och 14 700 spårkilometer järnväg, säger Ulrika Honauer.