Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grönt godtåg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gröna korridorer bidrar till effektivare transporter

Hållbara och effektiva transportkorridorer är en viktig fråga för Sverige och hela Europa. Trafikverket stöttar och arbetar aktivt i flera europeiska projekt för att optimera nyttjandet av infrastrukturen.

Trafikverket har under lång tid arbetat med hållbara godstransporter, transportkorridorer och deltagit i ett antal så kallade gröna korridorer-projekt. Två av projekten är Swiftly Green (Sweden Italy freight logistic corridor) och GreCOR (Green Corridor Oslo-Ranstad). I projekten samverkar näringsliv, akademi och myndigheter i syfte att få fram innovationer och demonstrationsprojekt.

Förutsättningar inom logistik

Projektet GreCOR har haft som syfte att öka kunskap om transportkorridorernas behov och förutsättningar inom logistik. Studier i korridoren, på bland annat hubbar och det intermodala perspektivet på transporter, har varvats med ett flertal konkreta demonstrationsprojekt. Bland annat har Volvo och Postnord investerat i fordon som kan köras på en blandning av diesel och gas och utvärderat och jämfört koldioxidutsläpp vid realistisk användning av dessa fordon. Försöken visade att utsläppen av växthusgaser blir 30 procent lägre vid inblandning av biogas jämfört med körning på enbart diesel.

– Pilotprojektet var väldigt givande. Att demonstrera fordon i riktiga transportuppdrag tillsammans med PostNord gav en ökad förståelse för utmaningar och möjliga lösningar för transportkorridorer, säger Sofia Löfstrand, Volvo Trucks Technology.

Verktygslåda för ökad hänsyn till miljöfrågor

Inom Swiftly Green har målet varit att stödja utvecklingen av grön logistik och hållbara transporter i Europa. Projektets leverans kan beskrivas som en verktygslåda för ökad hänsyn till miljöfrågor i planeringen av TEN-T (Trans-European Transport Networks) och genomförandet av stamnätskorridorer. Verktygslådan innehåller konkreta exempel och finns tillgänglig för myndigheter, EU-kommissionen och andra aktörer att använda.

Gröna korridorer-konceptet erbjuder en plattform för utveckling, samverkan och goda idéer. Men utmaningarna är stora, och kräver samsyn och samverkan både för den framtida miljön och den svenska och europeiska konkurrenskraften.

– En viktig framgångsfaktor i projekten har varit samverkan mellan myndigheter, akademi och näringsliv, säger Per Wenner, Trafikverket.