Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Peter Söderholm, Veronica Jägare och Ramin Karim

Peter Söderholm, Trafikverket och LTU, Veronica Jägare, verksamhetsledare på JVTC och Ramin Karim, ansvarig för eMaintenanceLab. Foto: Lars Hedström, Trafikverket

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Internationellt intresse för ePilotens arbete och resultat

Konferensen eMaintenance genomfördes för fjärde gången i Luleå 14–16 juni. Denna konferens samlar vart annat år akademisk och industriell expertis från hela världen för att i workshops och föreläsningar diskutera nya och effektivare former för underhåll.

Den internationella konferensen, som i år hölls på LTU (Luleå tekniska universitet), fick stora logistikproblem i och med pilotstrejken på SAS. Det gjorde bland annat att många internationella deltagare överhuvudtaget inte tog sig till Luleå. Deltagarantalet blev därför cirka hälften av vad som var tänkt. Ett 40-tal deltagare fanns dock på plats under de två dagarna, 14–16 juni.

En annan konsekvens var att deltagarna fick lyssna på den franske professorn Benoit Ijung, från universitetet i Lorraine via länk. Hans föredrag kretsade kring underhållsteknik med betoning på beslutsstöd och effektivare underhåll samt möjligheten att skapa smarta fabriker. Digitala fabriker som kan hantera störningar och producera komponenter och varor på ett mer effektivt sätt än idag.

Professor Uday Kumar från LTU talade om den nya tekniken som ska ge oss ett stabilt och pålitligt beslutsunderlag. Han konstaterade att samspelet mellan maskin och människa samt mellan maskin och maskin ger oss stora utmaningar i framtiden.

ePilot – ett uppmärksammat samarbetsprojekt

Samarbetsprojektet ePilot startades 2013. Bakgrunden till projektet är den ökande trafiken och en infrastruktur som därmed belastas allt mer och kräver mer underhåll samtidigt som det finns mindre tid för genomförande. På konferensen anordnades en workshop där bland annat Peter Söderholm, Trafikverket, fick chansen att presentera projektet för en internationell publik.

Alla primära aktörer på svensk järnväg är med i projektet och syftet är att skapa ett mer effektivt förebyggande underhåll. Projektet har ända sedan starten uppmärksammats internationellt. Bland annat för att ePilot har lyckats forma ett genuint samarbete mellan olika parter; infrastrukturägare, operatörer, entreprenörer och leverantörer.

– Det är enormt stora datamängder som har samlats in av de olika delprojekten, säger Peter Söderholm.

Att kunna skapa en miljö där alla delar i järnvägsbranschen, infrastrukturägare, operatörer, leverantörer och entreprenörer, samarbetar och delar lika på de data som samlas in, är en ovanlig, om inte unik, företeelse internationellt sett. Även lösningar för att bearbeta insamlad data och presentera resultatet som stöd till olika beslut har tagits fram. Detta bidrar till det stora internationella intresset att delta och testa olika möjliga lösningar.

– Förhoppningsvis kan vi ta tillvara denna möjlighet och utvidga ePiloten till att omfatta ett internationellt samarbete, men formerna för detta är inte utarbetade ännu, avslutar Peter Söderholm.