Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

1,5 miljoner tåg i Tågplan 2017

I juli presenterade Trafikverket utkast till Tågplan 2017, som innehåller tidtabeller för 1,5 miljoner tåg och tidplan för banarbeten. Hör Jonas Westlund, chef för kapacitetsplaneringen, ge en sammanfattning av innehållet i utkastet.

Allt fler väljer tåget och det är trångt på spåren. Mer trafik innebär ökat slitage och vi förbättrar järnvägen och genomför bland annat omfattande underhåll på två av Sveriges mest trafikerade järnvägsstråk, Göteborg–Stockholm och Malmö–Stockholm. Det innebär en utmaning när person- och godstrafik samt banarbeten ska planeras och samlas i en pålitlig tågplan.

– Vi tillgodoser i möjligaste mån tågbolagens ansökningar men ser samtidigt till att inte tillåta mer trafik än systemet tål, säger Jonas Westlund, Trafikverket.

Utkastet har skickats till alla sökande. Justeringar kan göras fram till i slutet av september då tågplanen fastställs. Trafikstarten för Tågplan 2017 är i början av december.

När det finns risk för att det blir för många tåg på spåret kan Trafikverket förklara en sträcka överbelastad. Det har vi gjort för del av Värmlandsbanan under viss tid. Då tillämpar vi särskilda prioriteringskriterier för att avgöra vilka tåg som får företräde i tågplanen. Prioriteringen sker för en helhetslösning efter störst samhällsekonomisk nytta. När en bana är överbelastad ska Trafikverket även ta fram en analys och förslag på åtgärder över hur kapaciteten kan förstärkas på kort och lång sikt.

Underhållet av järnvägen påverkar trafiken under tiden arbetena pågår men innebär en mer stabil järnväg när det är klart. Vi planerar trafiken i nära dialog med tågbolagen. I nästa års tågplan finns en viss ökning av godstrafiken. Vi har ett förändrat utbud av trafiken på Västra och Södra stambanan och på Värmlandsbanan har vi använt nya konstruktionsregler för att öka punktligheten. Hör mer om utkastet under länkar.

Sammanlagt vill 45 företag köra tåg på de svenska järnvägarna 2017. Av dessa har 24 tågbolag sökt för persontåg och 15 stycken för godståg. Resterande ansökningar avser kapacitet för uppställning, parkering, samt Trafikverkets eget behov av banarbeten.

Att skapa tidtabeller för tåg

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen gör Sverige tillgängligt och är en förutsättning för att resor och transporter ska fungera. Att konstruera en tågplan med tider för alla tåg och banarbeten är ett komplext arbete. Det är ungefär 1 500 000 tåg och omkring 20 000 banarbeten som ska samlas i en tågplan.