Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fossilfri transportsektor – resultat från Öppet forum

Under våren ordnade Energimyndigheten tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket ett Öppet forum för att samla in synpunkter från olika aktörer. Nu är sammanställningen av inkomna synpunkter klar.

De inskickade bidragen och sammanställningen kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet att ta fram en strategi för fossilfri transportsektor. Sammanställningen kommer också att vara en bilaga till den nulägesrapport som myndigheterna presenterar för regeringen i oktober 2016.

Om regeringsuppdrag att ta fram strategi för fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för omställningen till en fossilfri transportsektor. Detta ska göras tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket.

Strategin planeras att vara klar och redovisas för regeringskansliet i april 2017.