Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kunddag med premiär för ny järnvägsportal

Ett 90-tal företrädare för Trafikverkets avtalskunder slöt upp på kunddagen, som är ett forum för dialog- och erfarenhetsutbyte, den 8 september i Stockholm.

Trafikverket har 47 avtalskunder som bedriver persontrafik och godstrafik på järnvägen. Tillsammans kör de 1,5 miljoner tåg under 2016. Bland avtalskunderna finns också stora exportföretag som ABB, Stora Enso och SSAB som transporterar stora mänger gods på järnväg.

Samarbetet är nyckeln

Lena Erixon inledde med att beskriva samarbetet med branschen som nyckeln till att lösa problemen med bristande kapacitet och förseningar. Sedan i våras deltar ett 40-tal aktörer i Järnvägsbranschens Samverkansforum med syfte att driva upp tempot i förbättringsarbetet.

– Vi har slutat peka finger åt varandra. Nu bygger vi gemensam kunskap kring hur problemen ser ut och skapar förutsättningar för att utveckla lösningar tillsammans, sa Lena Erixon.

Tillsammans för tåg i tid (TTT)

Elisabeth Spross gav en lägesrapport från projektet Tillsammans för tåg i tid (TTT) där Trafikverket och branschen gemensamt jobbar för att komma åt orsakerna till förseningarna. Poängen är att det inte bara är fel i anläggningen som orsakar sena tåg. Nu arbetar man med nio olika effektområden där alla bidrar till att nå målet högre punktlighet.

Enklare att transportera på järnväg i Europa

I höstas öppnade ScanMed RFC, den nya godskorridoren Stockholm-Palermo. Catrine Carlsson från Trafikverket sitter i styrelsen för ScanMed och beskrev korridoren som en plattform för att vidareutveckla gods- och logistiklösningar på järnväg i Europa. Fredrik Öjdemark från ScandFibre Logistics berättade om hur logistikföretaget som distribuerar svenskt papper över hela Europa även lyckas fylla sina returtransporter med importvaror, bland annat vin till Systembolaget. Fortfarande är skillnaden i olika standarder och regler ett stort hinder.

– Det måste bli lätt att köra gods på järnväg långa sträckor i Europa, sa Fredrik Öjdemark.

Boka tågläge via webben med Kapacitetsportalen

När Kapacitetportalen öppnar nästa år kan Trafikverkets järnvägskunder börja boka tåglägen direkt via webben. Starten sker i oktober 2017 då man kan använda verktyget i sin korttidsplanering. Trafikverket är på väg att lämna ett föråldrat system med långa handläggningstider och med tåglägen som är låsta långt i förväg. Även om det inte är lika enkelt som att boka tid hos frisören innebär den digitala hanteringen en betydande förenkling.

Demo av Kapacitetsportalen

Nadja Gibbs och Christoffer Frostensson presenterade en demo av Kapacitetsportalen och visade exempel på hur man kan beställa plats i spåret via webben. I det ena fallet hur en tågoperatör lägger in ett persontåg mellan Markaryd och Hässleholm, i det andra hur en entreprenör ansöker om tid för ett banarbete i Avesta.