Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg kommer in till Nässjö station
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Överenskommelse klar mellan Trafikverket och VR Track

Trafikverket och järnvägsentreprenören VR Track Sweden har slutit en överenskommelse som innebär att baskontraktet för sträckan Nässjö–Arlöv avslutas den 30 april 2017.

Som tidigare meddelats har Trafikverket och VR Track Sweden enats om att avsluta det pågående baskontraktet för järnvägsunderhåll på sträckan Nässjö–Arlöv på Södra stambanan. En gemensam avsiktsförklaring tecknades den 16 september, och därefter har arbetet med att förhandla fram förutsättningar och villkor för kontraktets upphörande pågått.

– Vi har under hösten haft flera konstruktiva möten, och är nu överens om att den 30 april 2017 blir kontraktets sista dag. Överenskommelsen som tecknats gäller bara sträckan Nässjö–Arlöv, och berör inga andra samarbeten med VR Track Sweden, berättar Anna Lundman, chef för verksamhetsområde Underhåll.

Trafikverkets utgångspunkt för förhandlingarna har varit att trafiken inte får påverkas, och att lösningen inte heller ska få negativa konsekvenser för pågående underhållsarbeten. Så snart som möjligt kommer Trafikverket nu gå ut med en ny upphandling för underhållet av den aktuella sträckan, en process som tar upp till 18 månader.

– Att ett kontrakt behöver avslutas är givetvis beklagligt för bägge parter, men är samtidigt något vi måste ha en beredskap för. Vi har redan inlett förhandlingar med de aktörer vi bedömt har nödvändiga kompetenser och resurser för att kunna ansvara för underhållet under den övergångsperiod som uppstår som en följd av att vi gemensamt med VR Track Sweden nått denna överenskommelse, avslutar Anna Lundman.

Basunderhåll Nässjö–Arlöv

Det aktuella underhållskontraktet var tänkt att löpa från den 1 oktober 2014 till den 30 september 2019 med två optionsår. Det omfattade underhåll av bana, el och signal samt reparationer och avhjälpande underhåll. Sträckan som kontraktet avsåg är 30 mil dubbelspårig järnväg mellan Nässjö och Arlöv, inklusive sträckan Älmhult–Olofström.

Södra stambanan

Södra stambanan sträcker sig från Malmö till Katrineholm samt Järna, bland annat via Hässleholm, Nässjö, Linköping och Norrköping. Järnvägen är en av de hårdast trafikerade järnvägslinjerna i Sverige och trafikeras av godståg, pendeltåg och snabbtåg.