Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi utvecklar upphandlingarna av baskontrakt väg

Trafikverket har sett över upphandlingsformerna för basunderhåll väg. Vi vill förstärka och utveckla relationerna med leverantörer för att skapa långsiktiga samarbeten som präglas av samverkan och dialog.

Målet med entreprenörernas uppdrag är att vi ska ha en anläggning som motsvarar de krav vi ställer i kontrakten.

Översynen har gjorts för att sträva mot att de krav som vi ställer i upphandlingarna bidrar till en effektivisering av verksamheten samtidigt som leveranskvaliteterna säkras.

Översynen har gjorts ibland annat i samråd med leverantörer där man diskuterat samarbetsformer och innovationsmöjligheter samt fått in frågor och förslag. VTI har genomfört en studie med bland annat intervjuer och benchmarking med Norge, Skottland och delstaten Ontario i Kanada.

Förbättringar på kort och lång sikt

Slutsatserna är att Trafikverket ska arbeta med följande:

  • Bättre information om anläggningens tillstånd.
  • Följa upp kontrakten bättre.
  • Bidra till att utveckla affärsformer.

Utifrån dessa områden har Trafikverkets GD beslutat om en långsiktig handlingsplan. Redan nu har åtgärder vidtagits. Vid halvårsskiftet 2016 var differentierade anbudintagningsdatum samt längre räkningstid för områden med superhög trafikmiljö inarbetat för kommande upphandlingsomgång. Prisspann har justerats för att på sikt tas bort helt. Nu fortsätter arbetet med att se över driftområdenas innehåll för att fortsätta identifiera arbeten som kan ingå i kontrakten som tidsstyrt alternativt tillståndsstyrt underhåll. Det är några av de beslutade förändringar som införs på kort sikt mot bakgrund av Trafikverkets långsiktiga arbete med anläggningens tillstånd, omfattning samt kontraktens systematiska uppföljning av leveranser.

Förbättringar på längre sikt

På lång sikt planerar vi att bland annat:

  • Utveckla kalkylmodeller och arbetssätt.
  • Utveckla mätmetoder.
  • Utveckling av bonusar/mervärden/incitament.
  • Utveckla samverkansmodeller (riktpris för samverkan bas och hög).

Fullständig rapport: Kontraktsanalys basunderhåll järnväg – långsiktigt hållbara affärer för Trafikverket på den svenska underhållsmarknaden (webbutiken)