Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Besläggningsarbete på väg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Den nya FoI-inriktningen för beläggning av vägar är klar

En ny strategi avseende forskning och innovationsverksamhet (FoI-inriktning) inom beläggningsområdet har tagits fram.

Exempel på några av många områden som identifierats som högst prioriterade för kommande FoI-ansökningar:

  • Utveckling av tydliga modeller för att bedöma samhällsekonomiska effekter av beläggningsåtgärder; framförallt miljöeffekter och effekter av tyngre laster.
  • Utveckling av bättre modeller för livscykelkostnader (livslängd, tillverkningskostnad, nedbrytning med mera).
  • Utveckling av resurssnåla och miljöanpassade beläggningar.
  • När det gäller buller och partiklar behöver Trafikverket hitta alternativ till andra metoder för att förbättra miljön i städer.
  • Avvattningens effekter på beläggningar behöver studeras ytterligare för att säkerställa att rätt beläggningsåtgärder utförs på rätt plats i rätt tid.
  • Utveckling av bindemedel med längre livslängd och mindre miljöpåverkan.
  • Tankbeläggningar som fungerar på mer högtrafikerade vägar, samt förebyggande förseglingar som förhindrar nedbrytning av vägen.

Samarbete internt och externt

– Vi som har arbetat med att ta fram strategin är glada över att den nu är klar. FoI- inriktningen redovisar en bred mix av prioriterade områden där vissa tillfredsställer kortsiktiga behov medan många har ett långsiktigt perspektiv, säger Anders Asp, projektledare för framtagandet av FoI-inriktning Beläggning. Vi hoppas att inriktningen i slutänden ska bidra till vägbeläggningar som motsvarar förväntningarna från medborgare och andra då det gäller trafiksäkerhet, robusthet med mera.

För att få en bred förankring och ökad kunskap om området har arbetet med att ta fram strategin genomförts i samarbete mellan olika delar av verksamheten inom Trafikverket. Även externa entreprenörer i beläggningsbranschen och materialleverantörer har varit delaktiga.