Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Digitaliserad tåglägestjänst kräver fördjupade analyser

I juni presenteras en gemensam tidplan för Anda, MPK och NTL. Det är ett komplext uppdrag som kräver mer tid för analyser än vad man tidigare trott.

I februari inledde Program DAT en analys av den gemensamma tidplanen för de tre stora verksamhetsutvecklingsprojekten Anda, MPK och NTL och arbetet med att digitalisera tjänsten tågläge. I arbetet ingick att tydliggöra kritiska beroenden mellan projekten, men också mellan projekten och andra delar av Trafikverket samt med tågbolag och järnvägs- och anläggningsentreprenörer.

Komplext uppdrag kräver vidare analyser

Veckan före påsk presenterade programledningen resultatet av de analyser som hittills gjorts för programmets styrgrupp och föreslog hur arbetet ska gå vidare.

- Styrgruppen konstaterade att arbetet med att digitalisera tåglägestjänsten är mycket omfattande och komplext och att det krävs mer tid för analyser innan vi kan presentera en gemensam tidplan för de tre projekten, säger Maria Nichani, programledare DAT.

I analysarbetet undersöks möjligheterna att starta en begränsad erfarenhetsdrift av det nya nationella tågledningssystemet (NTL) på tre bansträckningar under 2019. Analysarbetet fortsätter nu och en gemensam tidplan ska presenteras för styrgruppen i juni.

Fördjupat samarbete med verksamheten och branschen

- Nu behöver vi ytterligare involvera vår egen verksamhet och tågbolagen, för att säkra deras förutsättningar att ta emot nya arbetssätt och IT-system som utvecklas i projekten. Det behöver också göras en kostnadsuppskattning för respektive projekt samt mottagande verksamhet kopplat till den tidplan som ska läggas fram i juni, säger Maria Nichani.

Intensivt arbete i projekten fortsätter

I projekten fortsätter det intensiva arbetet för att få de nya IT-systemen klara för leverans. Därefter kan en stor mängd tester av system, informationsflöden, processer och arbetssätt påbörjas.

-Testerna är centrala för att vi ska kunna rulla ut kvalitetssäkrade arbetssätt och system och optimera järnvägens befintliga kapacitet samt skapa en mer punktlig och pålitlig tågtrafik, avslutar Maria Nichani.

Vad betyder DAT, Anda, MPK och NTL?

  • DAT - Digitalisering av tåglägestjänsten
  • Anda - Anläggningsdata och trafiknät
  • MPK - Marknadsanpassad planering av kapacitet
  • NTL - Nationell tågledning

Här kan du läsa mer om digitalisering av tåglägestjänsten.