Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projekt Anpassat regelverk inhämtar synpunkter från branschen

Anpassat regelverk drivs i projektform och arbetet är indelat i tio delprojekt. Det första delprojektets leverans, Planläggning, har varit ute på extern remiss. Framöver kommer synpunkter på ytterligare nio leveranser att tas in från branschen.

För delprojekt 1 och planläggningsprocessen är målet att det uppdaterade regelverket ska leda till bättre planer som gör det enklare att få dem fastställda, vilket i slutändan betyder högre effektivitet och kvalitet i transportsystemet. Nu har delprojektets leverans varit ute på remiss hos branschen.

– Det känns bra att vi kommit så här långt. Även om arbetet inte är helt klart ännu har vi nu uppnått en större tydlighet om vad som är krav i planläggningsprocessen och vad som är råd, säger Elin Sandberg som är delprojektledare för Planläggning.

Tydligare krav ger bättre upphandlingar

Det uppdaterade regelverket kommer att innebära att tydlighet uppnås om vad som är faktiska krav på Trafikverkets anläggningar. Detta förväntas leda till tydligare upphandlingar med sundare konkurrens och kontrakt med färre diskussioner och tvister. Det blir tidsbesparande och mer effektivt såväl för Trafikverkets medarbetare som leverantörer av konsulttjänster, entreprenader och byggmaterial.

– Genom tydligheten blir förutsättningarna för innovation också bättre. Ett klart och tydligt regelverk för Trafikverket vinner branschen och hela samhället på, säger Anpassat regelverks övergripande projektledare Lena Fogelgren.

Konsulterna bidrar med oväntade nyttor

Omarbetningen av regelverken leds av Trafikverket och en stor del av arbetet utförs som konsultuppdrag. Samarbetet med konsulterna har fungerat bra och deras noggranna arbete har resulterat i oväntade nyttor från arbetet, som projektledningen kanske inte hade förutsett innan.

– Vi har sett över de begrepp vi har i planläggningsprocessen. Konsulterna har ifrågasatt och ställt saker på sin spets. Det gäller att hamna på rätt nivå och inte kravställa för mycket eller i onödan. Vi ska kravställa det som ingår i processen, inte andra saker, säger Elin Sandberg.

Nu gäller det att de som ska använda regelverken är nöjda med leveransen från Anpassat regelverk. De omarbetade regelverken kommer successivt att gå ut på extern remiss till branschen. Projektet ser med stor förväntan fram emot de externa remissvaren som blir branschens kvitto på resultatet av Trafikverket och branschens gemensamma arbete.

När projektet Anpassat Regelverk startade 2014 fanns det 1 500 styrande och stödjande dokument som behandlade funktion, egenskaper och prestanda hos Trafikverkets anläggningar. Det är flera omfattande regelverk som nu ses över, moderniseras och förtydligas. Det ska bli enklare, tydligare och mer transparent. Med tydliga spelregler förenklar vi för fler att leverera till landets största beställare.

Projektet uppdaterar nu regelverken för att tydliggöra vad som är bindande krav och vad som är råd. Det skapar handlingsfrihet och utrymme för innovation. Det är också en förutsättning för att Trafikverket ska kunna agera som en Renodlad beställare.

Läs mer om projektet Anpassat regelverk.