Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Cyklar uppställda utanför konferensen. Deltagarna fick välja mellan att testa vanlig cykel runt Rocksjön, mountainbike på EM-banan på Huskvarnabergen eller elcykel på höjderna i Jönköping. Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny cykelstrategi ska öka cyklandet och göra cyklingen tryggare

Att få barn och unga att cykla mer, förbättra underhållet och bygga säkra passager där cyklar har företräde, är en del av regeringens nationella cykelstrategi för ökad och säker cykling.

– Cykeln kommer att vara en viktig del i ett framtida hållbart transportsystem, den täcker mycket av våra transportpolitiska mål med fossilfria transporter och minskat buller, säger generaldirektör Lena Erixon.

– Tillsammans ska vi arbeta för att öka vårt cyklande genom ett säkrare, attraktivare och tydligt sammanhängande cykelnätverk. Vi måste planera för cykeln som ett eget färdsätt där hela resan ska fungera. Satsningar för barn och unga och för säkrare cykeltrafik föreslås också i strategin, säger Lena Erixon.

Infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektör Lena Erixon presenterade Cykelstrategin. Foto: Kerstin Ericsson

Men det är inte bara att bygga ut utan titta på olika gruppers behov. Handlar det om sommarcykling eller pendling och hur ska underhållet skötas?

– Cykeln ska in tidigt i samhällsplaneringen när en ny stadsdel ska utformas. Det ska vara ett särskilt fokus på barn och ungdomar där cyklingen har gått ner på senare år. Barn rör sig mindre i dag och över allt mindre yta. Att cykla ger ökad frihet och att klara sig själv i samhället ger ökad livskvalitet, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

 

 

Insatsområden för fortsatt arbete

Fem stora insatsområden ingår i det fortsatta arbetet med strategin:

  • Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
  • Öka fokus på grupper av cyklister.
  • Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
  • Främja en säker cykeltrafik.
  • Utveckla statistik och forskning.

Regeringen har delat ut flera uppdrag; Trafikverket ska fördela 9 miljoner kronor till ideella organisationer under 2017 för att stötta ökad och säker cykling, barn och unga, nyanlända och utrikesfödda är särskilt prioriterade. Trafikanalys ska ta fram enhetliga mätmetoder för cykling. Boverket ska tidigt få med cykling i samhällsplaneringen och VTI ska analysera behov och samla den cykelforskning som finns.

Cykelkonferensen 2017

Arrangörer av cykelkonferensen i Jönköping var Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. De drygt 200 deltagarna kom från hela landet, främst från kommuner och regioner, men också konsulter och trafikverkare. Konferensen ägde rum för 18:e året.