Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny lag kräver registrerade elinstallationsföretag

Den 1 juli 2017 träder en ny elsäkerhetslag i kraft. Den nya lagen innebär bland annat att elinstallationsföretag som bedriver arbete på annans anläggning ska ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket. De ska också ha ett egenkontrollprogram.

Som innehavare av starkströmsanläggning har Trafikverket en skyldighet att ha koll på den som utför elinstallationsarbete på vår anläggning. Det innebär också en skyldighet att följa upp att dessa företag efterlever den nya lagen (2016:732).

Verifiering krävs

Trafikverket ska därför verifiera att företag som anlitats av oss för att utföra elinstallationsarbete med starkströmsanläggningar är registrerade och går att hitta på Elsäkerhetsverkets hemsida. De företag som inte är registrerade (efter den 1 juli 2017) bedriver otillåten elinstallationsverksamhet och kan bli föremål för polisanmälan samt kontraktshävande.

Begär in egenkontrollprogram

Kravet på egenkontrollprogram ställs av Elsäkerhetsverket på företagen och ska inte medföra någon extra kostnad för oss. Vi ska däremot ställa krav på att de som utför elinstallationsarbete av starkströmsanläggningar visar upp sitt egenkontrollprogram till oss på begäran.

Elsäkerhetsverket har hållit informationsmöten och publicerar löpande nyheter inom området på sin hemsida.