Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Workshop med branschen om arbetsrättsliga villkor

Anläggningsforum har bjudit in branschen/arbetsmarknadens parter till workshop om arbetsrättsliga villkor på den svenska arbetsmarknaden och dess påverkan på konkurrenssituationen.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur de tillämpar och följer upp det arbetsrättsliga regelverket på den svenska arbetsmarknaden. Det ingår även att föreslå åtgärder för att förebygga missbruket av det arbetsrättsliga regelverket och stärka förutsättningarna för att konkurrens sker på lika villkor.

Anläggningsforum tog beslut om att inom temaområdet ”social hållbarhet” fokusera på sociala krav/villkor för personal i entreprenadkontrakt och personal i byggmaterial- och tjänsteleveranskedjor under 2017. Tre workshops kommer därför att hållas om den gemensamma ambitionen att säkerställa en bransch med goda arbetsvillkor och schysst konkurrens.

Den första workshopen hölls den 17 maj då representanter från entreprenadföretag, LO, SEKO, Byggnads och Trafikverket träffades för att diskutera följande punkter:

  • Vilka arbetsrättsliga problem finns? (Lön, arbetstid, semester, försäkringar m.m.)
  • Hur påverkar problemen anläggningsbranschen?
  • Vilka problemområden saknas lösningar på idag? Vad är viktigast att fokusera på just nu?

Viktigt med samarbete

Deltagarna delades upp i grupper och diskussionerna var intensiva. Alla ansåg att det var mycket viktigt att börja samarbeta kring dessa frågor.

- Det viktigaste är självklart att inga människor utnyttjas eller far illa i anläggningsbranschen och att vi har konkurrens på lika villkor. Vi måste bli bättre på att följa upp de krav som ställs i våra leverantörskedjor. Alla är nog överens om att ordning och reda och transparens är viktigt. Många tror att problemen enbart gäller utländska företag vilket inte stämmer, säger Roger Rang, inköpsstrateg på Trafikverket och den som har anordnat workshopen tillsammans med Åsa Gustafsson.

Diskussionerna i de olika grupperna gav både svar men även fler frågor. Här följer några:

  • Det som är svårast att följa upp är lön och villkor.
  • Hur skiljer sig minimikraven enligt lagstiftning och vad vi får ställa krav på?
  • Vi måste hjälpas åt att kontrollera så inte alla är ute och kollar samma saker hela tiden.
  • Det är tryggare att inte ha fler underentreprenörsled än man behöver.
  • Vilka är kraven om man inte är bunden av ett kollektivavtal? Vad är rätt lön?
  • När kan man vara nöjd i sin uppföljning, räcker t.ex. kopior på lönespecifikationer?

Den 2 juni och 5 september, kommer ytterligare workshops att hållas i detta viktiga ämne. Då ska parterna diskutera en uppföljningsmodell.