Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket uppdaterar regelverket tillsammans med branschen

– En stor del av våra regelexperter finns utanför Trafikverket, därför är det oerhört värdefullt att få till ett samarbete med branschen, säger Maria Hedqvist, förvaltare i Trafikverksbestämmelser för järnväg.

Den 1 mars 2016 trädde Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, i kraft. Då upphävdes samtidigt Transportstyrelsen JvSFS 2008:7, mer populärt kallat JTF.

– Första versionen var en ren kopia av JTF, nu kommer den första uppdateringen av regelverket på många år, säger Maria Hedqvist, där vi hänvisar till infrastrukturförvaltaren i stället för till Transportstyrelsen och även förändrar vissa regler. Genom Regelrådet, som etablerades nästan ett år innan TTJ infördes, har vi kunnat samverka på ett positivt sätt och Trafikverket har samtidigt fått bra stöd i arbetet med regelverket.

Regelrådet består av representanter för Trafikverket, Branschföreningen Tågoperatörerna, BTO och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ. Genom Regelrådet har branschen varit delaktiga i arbetet med det nya regelverket och resurser från järnvägsföretag och entreprenörer har bidragit med viktig kunskap. Samverkan bygger på en överenskommelse som skrivits under av samtliga parter i Regelrådet.

– Den största förändringen är att de regler som gäller för banor med European Rail Traffic Management System (ERTMS) är inarbetade i TTJ. I vissa fall är det samma modul för alla trafikeringssystem, men för till exempel "Tågfärd" finns det en egen modul för två system (E2 och E3). Den här förändringen innebär att Trafiksäkerhetsinstruktion system E1, E2 och E3 (E-TRI) försvinner från 1 juni 2017, säger Maria. För system H och E2 finns också nya regler om hur en förare ska kunna ta ut skydd när han av någon oplanerad anledning behöver gå ut för att kontrollera något på sitt tågsätt. Något som järnvägsföretagen efterfrågat. Det är roligt att vår gemensamma ansträngning gett så bra resultat, avslutar Maria Hedqvist.