Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En VMS-vagn (Variable Message Sign) med digital skylt står uppställd vid sidan av vägen med budskap om typ av arbete, tid och sträcka.

Sträckan, datumen och klockslag låg uppe några dagar i förväg och innan arbetet gick igång på kvällarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Digital skylt hjälper vägarbetare och trafikanter

En trafikregleringsbom i kombination med lots ersatte förra året den oskyddade flaggvakten. Nu fortsätter Skanska och Trafikverket i Syd att förbättra säkerheten med en VMS-vagn (Variable Message Sign) vid ett beläggningsjobb utanför Alvesta.

En VMS-vagn är en portabel LED-skylt, som upptäcks tidigare än en vanlig plåtskylt. Tanken är att göra arbetsplatsen säkrare och samtidigt hjälpa trafikanter planera sin resa så de slipper köer. Budskapet kan ändras på distans med några knapptryck, för att enkelt få ut uppdateringar i realtid.

– Jag som jobbar på Trafikverket ville nå ut med budskapet att ett arbete skulle ske, säger Tobias Odebjer, projektledare. Sören Carlsson på Skanska ville nå ut med hur man som trafikant ska bete sig förbi vägarbetet. Med VMS-vagnen uppnår vi båda.

En VMS-vagn (Variable Message Sign) med digital skylt står uppställd vid sidan av vägen med anvisning om att stanna vid signal och vänta på lots.
Vid kl 19 på kvällarna bytte Skanska till anvisningen att stanna vid signal och invänta lots.


Flexibelt vid mindre arbeten

Att förbättra säkerheten för vägarbetare är en fråga som blir belyst varje år. VMS-vagn vid beläggningsarbeten är en utveckling i samma anda som Skanskas bom.

– I dag används VMS framför allt vid större investeringsjobb och projekt som är mer planerbara. På mindre och tillfälliga jobb är det ovanligt – men användbart. Beläggningsarbeten är korta och intensiva, och många gånger är det en ekonomisk fråga hur mycket info man ska ha ut via media och annonser. Vi måste vara flexibla och då slår en digital skylt den fasta J2:an, det vill säga den vanliga plastskylten som brukar användas vid beläggningsarbeten, säger Tobias.

Projektet finansierar

Testprojektet är väg 25 utanför Alvesta, en 100-väg med en årsdygnsmedeltrafik på 13 000. På en veckas tid får 6,5 kilometer av vägen ny asfalt. Arbetena utförs kvälls- och nattetid.

Trafikverket finansierar VMS-försöket genom beläggningsprojektet. På sikt borde vi ha med detta i alla våra upphandlingar, tycker Tobias Odebjer:

– Vagnen är inte dyr i förhållande till den totala projektkostnaden. Och den dag Trafikverket bestämmer att vi ska ha VMS på alla våra arbetsplatser kommer kostnaden att sjunka ännu mer.

Vad tyckte kontrollanten?

Den 5 juli höll projektet en visning. På plats fanns många platschefer och arbetsledare från Skanska, deras underentreprenör som sköter trafikanordningarna och ATA som säljer vagnarna. Från Trafikverket närvarade tre kontrollanter, en av dem var Kent Malmberg.

– Budskap i realtid kan göra att trafikanterna får en annan respekt för skyltarna. Textstorleken var något för liten i det här fallet, man kom för nära innan man ser vad det står, men det går ju att ändra. Jag ser framtidsmöjligheter som att kunna ha detektorer på en vägsträcka, som tänder upp skylten med varning om det blir kö, säger Kent.