Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Johan Bjurer, Mostphotos
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Turism allt viktigare i Trafikverkets planering

Turismen i Sverige ökar och omsatte nästan 300 miljarder förra året. I takt med att den blir en allt viktigare näring för landet, ökar också vikten av att effekterna av turism syns vid i Trafikverkets planering.

Det pågår ett forskningsprojekt, på uppdrag av Trafikverket och Tillväxtverket, hos WSP Analys och strategi i samarbete med Turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund och Umeå universitet.

En forskningsstudie har nu visat ett antal aspekter som behöver föras in i Trafikverkets metoder, modeller och verktyg och i de samhällsekonomiska analyserna och bedömningarna.

– Den nya forskningsstudien har gett oss ökad kunskap om hur turismens behov och krav tydligare kan beskrivas i våra planeringsunderlag, säger Einar Tufvesson, som arbetar med strategisk utveckling på Trafikverket.

Syftet med den här studien har varit att identifiera vad problemen grundar sig i, och visa på de utvecklingsbehov som finns. Målet är att utveckla metoder och modeller som tar hänsyn till turism på ett tydligare sätt. Ett sådant arbete fortsätter nu under hösten 2017 och framåt.

– Vi behöver bättre och mer jämförbara beslutsunderlag när vi planerar underhåll och trimningar i transportsystemet, säger Einar Tufvesson.

Analyserna syftar till att sammanställa och summera alla kostnader och intäkter som uppstår på grund av en viss åtgärd. Restidsvinster beräknas via trafikprognoser. I modellerna används årsmedeldygnstrafik för en viss vägsträcka, som blir ett trubbigt nyckeltal på orter som har mycket trafik, under en begränsad del av året. Det ger en oklar bild av behoven och den nytta som en åtgärd innebär. Det kan i sin tur leda till att restidsvinster inte beräknas fullt ut, eftersom tiderna med trängsel inte syns.

Andra dilemman är att det är svårt att beskriva hur många turistresor som görs, eftersom resandet beskrivs med ganska grova variabler. Resor till släkt, vänner och stugor syns inte alltid korrekt och utlandsturister påverkar inte modellerna. De beräkningar som görs betraktar såväl nyttor och kostnader på nationell nivå. Detta kan resultera att stora nyttor som man ser på en lokal turistort inte verkar speglas i kalkylen.

– Det här och andra faktorer gör att våra kalkylmodeller kan uppfattas som problematiska utan att vara felaktiga, säger Einar Tufvesson.

Forskningsstudien "Turismens samhällsekonomiska effekter – Förstudie om utvecklingsbehovet av bättre metoder och modeller i den nationella transportinfrastrukturplaneringen"  finns i Trafikverkets webbutik