Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatta forskningen inom ramen för KAJT

Årets huvudsakliga ansökningsprocess inom KAJT är avklarad.

Följande projekt fick klartecken för att gå vidare i beslutsprocesserna. Flera av projekten är mindre förstudier:

 • Grafiska prognostidtabeller (RISE SICS)
 • Automatiserad tågledning – förstudie (UU)
 • GridRail (UU)
 • Mänskliga felhandlingar - problem eller möjlighet? Variabilitetens roll vid automatisering (UU) Ökad kunskap kring grundorsaker till incidenter och felhandlingar i operativ trafikledningsmiljö (VTI)
 • Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer (LiU)
 • Reservkapacitet i tågplaneprocessen (RISE SICS)
 • Beslutsstöd för trafikledare - förstudie (BTH)
 • Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och trafik (LiU)
 • Banarbetsstrategier – planprocesser och datatillgång (LU)

Dessutom kommer följande projekt att startas under hösten (beslut finns sedan tidigare):

 • Utveckling av spridningsmått för störningar och deras påverkan på punktlighet - UTSPRIDD (RISE SICS)
 • Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande, del 2(UU)
 • Kapacitet i nätverk (KTH)

KAJT-parterna medverkar i Shift2Rail-projekten (pågående och startande): PLASA, ARCC, FR8HUB, IMPACT 2.

Vi välkomnar fler industriparter att bli medlem i KAJT! Hör gärna av er om ni är intresserade.