Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny karttjänst för järnväg

Nu lanseras en ny webbaserad karttjänst med fokus på järnvägsnätet. Det är ett resultat av det projekt som avslutades i fjol, där man byggde upp den Nationella Järnvägsdatabasen, NJDB.

I Nationella Järnvägsdatabasen, NJDB, finns all trafikerad järnväg i Sverige; den statliga anläggningen, kommunala spår, industrispår, hamnspår och museijärnvägar. Projektet pågick under 3 år och syftet var att bygga upp en samlad databas för det svenska järnvägsnätet.

Totalt samlades 150 mil järnväg in från 350 stycken infrastrukturförvaltare. Man lade in 1400 plankorsningar som ägs av andra än Trafikverket. Det återstår att lägga in data om tunnelbana och spårväg, vilket kommer att göras fortlöpande under hösten allteftersom vi får data levererad.

Fördelar med NJDB

Järnvägsföretagen får bättre överblick och når uppgifter om järnvägsanläggningar i Sverige. Det är enkelt att ta reda på vem som äger ett visst spår då man ska göra åtgärder i närheten av järnvägsanläggningen. Det blir enklare och underlättar planeringen av transporter och gods eftersom det går att se var det går spår ända ut till hamnar. Räddningstjänst kan lätt ta reda på var det till exempel finns plankorsningar för positionering vid olyckor. Arbetet med beredskap och olyckshantering underlättas, till exempel genom geografiska analyser av olycksfallsstatistik samt visualisering av olycksstatistik.

NJDB på webb bygger på karttjänsten för NVDB på webb, som funnits i många år. Tidigare har det saknats en publik karttjänst där man kan titta på våra järnvägsdata. I karttjänsten kan du se de objekt och företeelser som ingår i NJDB. Tidigare har data från NJDB varit tillgängliga genom nedladdning från vår tillhandahållandetjänst Lastkajen, samt i WMS-tjänsten Baninfo.

Tjänsten kommer att underlätta för de privata infrastrukturägare som inte har egna system för att se sin anläggning. Det kommer att vara en hjälp när de ansöker om trafikeringstillstånd.Det kommer också att vara en hjälp för de som t ex vill veta vem som äger ett specifikt järnvägsspår om man behöver kontakta ägaren till spåret, eller om man vill se var plankorsningar finns.