Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidtabellerna för tågtrafiken 2018 klara

Tidtabeller för 1,5 miljoner tåg och tider för 20 000 banarbeten är klar för nästa år. Planen tas fram i nära samarbete med järnvägsföretagen för att hitta lösningar att köra tåg i ett system där stora ombyggnationer och underhållsarbeten pågår.

Sedan 1990-talet har persontrafiken på järnväg i princip fördubblats och många fler aktörer söker tåglägen. I år är det sju nya aktörer som tillkommit sedan 2017. I nästa års tågplan finns även en viss ökning av godstrafiken. Det ställer stora krav i planeringen för att ta hänsyn till operatörers önskemål om trafikering för gods- och persontrafik samtidigt som många och stora underhållsarbeten genomförs. Det påverkar trafiken under tiden men på sikt får vi ett järnvägssystem med mindre risk för störningar

– Vi tillgodoser i möjligaste mån tågbolagens ansökningar utifrån samhällets krav och utveckling men ser samtidigt till att inte tillåta mer trafik än systemet tål. Det är vår uppgift att se till att systemet inte blir alltför känsligt, säger Jonas Westlund, chef för kapacitetsplaneringen på Trafikverket

Stora banarbeten och ombyggnationer kräver tid i spår

Särskilda utmaningar i tågplanen för 2018 har varit bland annat stora banarbeten på Södra stambanan där tidvis tågen måste samsas i enkelspårdrift. Vissa helger kommer underhållsarbeten kräva helgavstängningar som innebär andra trafiklösningar. I Göteborg pågår sedan länge stora ombyggnationer som också ställer krav på både person och godstrafik. Särskilt spårbytena mellan Alingsås, Vårgårda och Floby som görs under året.

Andra utmaningar är arbetet med Getingmidjan i Stockholm där arbeten innebär att långväga resenärer får byta till pendel i Flemingsberg eller Stockholm Södra under några veckor. Samtidigt ser vi att den nya Citybanan avlastar trafiken på Stockholm Central och skapar bättre förutsättningar för pendeltrafiken

När det finns risk för att det blir för många tåg på spåret kan Trafikverket förklara en sträcka överbelastad.

– Det har vi använt exempelvis på sträckorna Alingsås-Göteborg, Flemingsberg-Gnesta, och Hässleholm-Arlöv under vissa tid av dygnet, men då tillämpar vi särskilda prioriteringsregler för att avgöra vilka tåg som får företräde. Prioriteringen sker för en helhetslösning efter störst samhällsekonomisk nytta, säger Jonas Westlund. Ett annat sätt att klara trafiken är att vi får göra förändringar i tidtabellen. Det kan innebära att under vissa perioder går tågen på lite andra tider eller att resan planeras ta lite längre tid än normalt.

Att skapa tidtabeller för tåg

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen gör Sverige tillgängligt och är en förutsättning för att resor och transporter ska fungera. Att konstruera en tågplan med tider för alla tåg och banarbeten är ett komplext arbete. Det är ungefär 1 500 000 tåg och omkring 20 000 banarbeten som ska samlas i en tågplan.

Sammanlagt planerar och söker 52 tågbolag tid i spåren på de svenska järnvägarna 2018. Av dessa har 24 sökt för persontåg och 15 för godståg. Resterande ansökningar avser kapacitet för uppställning, parkering, samt Trafikverkets eget behov av banarbeten