Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket har tolkat arbetsgång vid arbete i spårväxel utrustad med växelvärme

Med anledning av att två regelverk inte till fullo stämmer överens har Trafikverket tolkat regelverket när det gäller arbetsgången vid A-skydd och utförande av spänningsprovning.

Ärendet har diarienummer TRV 2017/70668 Frånkoppling av växelvärme på Trafikverkets anläggning.

Bakgrund

Det uppstår ett problem med att kortsluta rälerna vid starttillståndet av A-skyddet, då man måste spänningsprova för att undvika isolationsfel och kontrollera frånvaro av driftspänning. I TDOK 2016:0053 (Modul 12 A-skydd) i kapitel 2.4 så står det att "innan tågklareraren får ge A-skyddet starttillstånd ska spårområdet avspärras och spårledningen kortslutas." samt att "Avspärrningen ska göras först och kortslutningen därefter, så att avspärrningen ger ett skydd åt den som måste beträda banan för att utföra kortslutningen."

Tolkning

Enligt TDOK 2016:0053 (Modul 12 A-skydd) kapitel 2.2 Avstämning, så ska tillsyningsmannen kontakta tågklareraren för en avstämning av arbetsplanen strax innan A-skyddet beräknas starta. Vid det samtalet ska tillsyningsmannen meddela tågklareraren att hen behöver spänningsprova anläggningen i direkt anslutning till kortslutningen av spårledningen och att detta tar ca: 5 sekunder före hen kan kortsluta.

När sedan tillsyningsmannen ringer upp för att begära starttillstånd ska hen befinna sig vid växeln och vara beredd att spänningsprova. Tågklareraren avspärrar och meddelar tillsyningsmannen som i sin tur spänningsprovar och därefter kortsluter spåret enligt TDOK 2016:0053.