Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Upphandlingen av entreprenaden vid Nässjö är publicerad

ERTMS-projektet bedrivs i olika delprojekt. Ett av dem är Stora stationer, som ansvarar för ett antal större komplexa stationers driftplatser och styrområden. De är utpekade eftersom de behöver särskilt fokus och en del specifika lösningar.

Nässjö driftplats är först ut. Upphandlingen av denna entreprenad är publicerad till marknaden under hösten. Den omfattar att bygga och installera ett nytt signalställverk i Nässjö. Entreprenaden av det omfattande uppdraget ska vara klar för slutbesiktning i september 2025.

I Nässjö möts hela sex olika anslutande banor vilket är unikt då Nässjö är den station som har flest anslutande linjer i Sverige. Det blir ett komplext uppdrag då Nässjö har över 300 signalobjekt som ska anslutas till det nya signalsystemet ERTMS. Utöver de många signalerna skapar de sex anslutande linjerna en stor teknisk utmaning med många gränssnitt att hantera. Även driftplats Gamlarp ingår i uppdraget och får ERTMS. Anbudsgivarna har två månader på sig att kalkylera uppdraget som ska lämnas in senast den 5 november 2020 med kontraktskrivning under december 2020.

Nässjö har en intensiv mix av tåg för både gods- och persontrafik. En av de största utmaningarna i projektet är att minimera trafikstörningar för både resenärer och gods för de spåravstängningar som måste göra. Arbetet att införa det nya signalsystemet sker i två etapper, ett mellansteg under 2023 och slutligen ERTMS under 2025.  Entreprenören ska byta ut det gamla ställverket modell 65 till ett datorbaserade ställverk. Uppdraget är en utförandeentreprenad enligt branschstandarden AB 04.

Det nu publicerade förfrågningsunderlaget är det gemensamma namnet på alla de underlag som ingår upphandlingen och beskriver vad Trafikverket avser att upphandla. Det är omfattande och består av ett flertal dokument såsom ett bifogat kontraktsförslag, administrativa föreskrifter för entreprenaden, upphandlingsföreskrifter för hela upphandlingsprocessen, gemensamma standardbestämmelser inom byggbranschen såsom AB04, MER 17, tekniska beskrivningar och ritningar.

Anbudsgivaren ska prissätta ett flertal handlingar och skriva in uppgifter i mallar och samtliga begärda dokumenten ska lämnas in i Trafikverkets nya upphandlingssystem Kommers.