Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny vitesmodell skapar större tydlighet

Säkerheten på våra arbetsplatser ska öka ännu mer och från och med nu ska vi använda de nya vitesbelagda kraven i alla våra entreprenader. Den nya vitesmodellen skapar större tydlighet och har fokus på de moment där brister kan få störst konsekvenser.

Sedan den 1 september finns den nya vitesmodellen kopplat till arbetsmiljö och säkerhet i våra kontraktsmallar. Den gäller för alla nya entreprenader och de personer som är verksamma hos huvudentreprenör eller underleverantör och alla inhyrda resurser som deltar i entreprenaden. 
 Arbetet med att ta fram den nya vitesmodellen är ett bra exempel på hur vi jobbat över verksamhetsområdesgränserna i Trafikverket. Tillsammans har vi sett möjligheter, hittat lösningar och skapat en bra vitesmodell, säger Ali Sadeghi, Chef för VO Investering.

Vad är nytt i modellen?

Några av förändringarna är bland annat färre indikatorer som ger viten och att vitesnivåerna är olika beroende på förseelse. Ett sätt för Trafikverket att markera att alla liv alltid är lika mycket värda är att inte längre sätta någon begränsning efter kontraktets storlek eller tak på vitet. Nu dubbleras vitesbeloppet när en brist inte åtgärdas vid nästkommande kontroll och den dubblerade nivån är kvar tills bristen är åtgärdad.

Hur ska de projekt som redan pågår göra med sina kontrakt? 
– Modellen kommer att användas i alla nya entreprenadkontrakt, det kommer alltså inte bli någon förändring i pågående kontrakt, svarar Andreas Rydström på Investering Syd och som är den som projektlett arbetet med den nya vitesmodellen.

Vitesbelagda indikatorer - från 130 till 8

Av 130 indikatorer som vi kontrollerade tidigare, är åtta kvar som följer med in i den nya vitesmodellen.

Varför kontrollerar vi så få krav nu? 
– Vi kommer inte kontrollera färre krav svarar Andreas Rydström. Däremot har vi valt att minska de vitesbelagda indikatorerna till de fysiska brister som kan leda till dödsfall eller allvarliga men. De här åtta bedömde vi vara de som främst bidrar till säkra arbetsplatser. Tre av indikatorerna täcker in förberedelsefasen, vi är övertygade om att det är i det proaktiva arbetet som vi kan uppnå den största nyttan att för att skapa säkra arbetsplatser.

De åtta indikatorerna är:

Kompetens och Behörighet
Utförande personal saknar rätt behörighet för arbetsmomentet.

Planering
Arbete med särskild risk enligt arbetsmiljöplan genomförs utan arbetsberedning.

Involvering
Säkerhetskrav är inte förmedlade till samtlig personal.

Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning saknas eller används inte.

Trafiksäkerhet Väg

  • Avsaknad av energiupptagande skydd.
  • Fordon, material eller utrustning inom vägområdet, skydds- eller säkerhetszonen.
  • Angiven hastighet inte säkerställd.
  • Otillräckligt skydd, vägledning för oskyddade trafikanter/arbetstagare.

Länk till kravdokumentetet:

TDOK 2017:0571 Vitesmodell kopplad till arbetsmiljö och säkerhet (dokumentcenter)