Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggboom sätter anläggningsbranschen på prov

De regionala anläggningsdagarna samlade branschfolk på fem platser i landet för samtal kring aktuella frågor. En het fråga var bristen på kompetens och resurser inför kommande infrastruktursatsningar.

Ungefär 110 personer hade sökt sig till anläggningsdagen i Stockholm den 7 februari. På agendan stod workshoppar och samtal om exempelvis samverkan, social hållbarhet, arbetsmiljö och säkerhet. Men den kanske största utmaningen för branschen framöver blir att hitta tillräckligt med yrkeskunnig personal. I Trafikverkets förslag till nationell plan föreslås att 620 miljarder satsas på infrastruktur de kommande 12 åren. Det betyder att branschen står inför en jättelik utmaning. Mer kompetens och resurser kommer att behövas i alla led, från beställare till konsulter och entreprenörer.

Hur lockar vi människor till branschen?

Camilla Engel, avdelningschef Gata/Väg, Tyréns:
– Jag tror på att försöka nå elever tidigare, innan de väljer gymnasium. Men även på att jobba med gymnasierna och hela vägen upp till högskolor och universitet. Vi måste bli bättre på att marknadsföra och förklara vad det är vi gör för något. Jag tror att det är lite oklart för ungdomar idag. De vet inte riktigt vad arbetsuppgifterna innebär och tycker kanske de känns lite tråkiga, tyvärr. Eftersom jag har egna barn som går i gymnasiet vet jag vad de svarar.

Eskil Sellgren, Svenska Teknik & Designföretagen:
– Tittar vi långsiktigt kan vi se att lärosätena inte riktigt förstått att det här är en framtidsbransch. Högskolorna har inte förstått att det saknas kompetens vi måste utbilda. Det finns inte heller kompetens på lärarsidan för att klara den här boomen. På kort sikt måste vi få in folk i branschen, locka unga människor, se till att nyanlända får utbildning och få in dem. Vi behöver också se till att det blir en mer attraktiv bransch för kvinnor, det skulle kunna innebära en stor skjuts framåt.

Tydliga krav

De kommande årens stora satsningar kommer att ställa stora krav på Trafikverket. Alexander Santos Rodriguez, distriktschef på Investering Stockholm/Öst, säger att branschen har höga förväntningar på oss, vilket är naturligt eftersom vi är den stora beställaren.

– Vi måste vara tydliga i våra upphandlingar och med de krav vi ställer. Vi måste också fortsätta ha bra samverkan och dialog med branschen, säger Alexander Santos Rodriguez.

De regionala anläggningsdagarna anordnades i Göteborg, Luleå, Stockholm, Malmö och Gävle mellan den 31 januari och 14 februari. Anläggningsdagarna är en del i Anläggningsforum, ett branschforum som bedrivs av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen. I Anläggningsforum träffas beställare, entreprenörer och konsulter för att diskutera frågor som är angelägna för branschen. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för byggande och förvaltning av en väl fungerande transportinfrastruktur.