Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Forskning och innovation - Årsrapport 2017

Trafikverket satsar på ny kunskap och lösningar för att möta en omvärld i snabb förändring. Målsättningen är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt samtidigt som vi skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd.

Forskning och innovation (FoI) är ett viktigt verktyg för att kunna skapa ett hållbart samhälle där resor och transporter fungerar för alla, men, det finns stora utmaningar. Utsläppen av växthusgaser från transportsystemet måste minska och i enlighet med de transportpolitiska målen ska Sverige 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

–Det kräver en genomgripande omställning och här har vi ett stort behov av att forska, testa och lära oss mer, menar Agneta Wargsjö, chef för Strategisk utveckling och fortsätter –Vi ska ha ett robust transportsystem som är inkluderande, prisvärt, tillgängligt och säkert för så väl människor som gods, oavsett var man bor och verkar.

För att möta utmaningarna, i dagens och morgondagens transportsystem, samverkar och driver Trafikverket forskning och innovationsutveckling tillsammans med aktörer inom akademier och näringsliv. Det främjar hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Här kan du ta del av årsrapporten för 2017.