Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsentreprenörer tillför ytterligare en dimension i stärkt branschsamverkan

Stärkt branschsamverkan ska bidra till ökad effektivitet vid planering av åtgärder och trafik. Nu får järnvägsentreprenörer möjlighet att tillföra ytterligare en dimension i arbetet med att öka insikt och förståelse för olika faktorers påverkan.

- Med de satsningar som aviserats de närmaste åren på järnvägssidan så måste vi bli ännu bättre på att planera åtgärderna så att de ska kunna genomföras samtidigt som vi inte ska behöva störa trafiken alltför mycket. Vi behöver ha modeller och arbetssätt som säkerställer att alla behov beaktas i de prioriteringar som måste ske. För att kunna göra det behöver vi bättre detaljinsikt och bättre koordinering av arbetet som helhet. Det innebär att alla delar i branschen behöver vara engagerade för att säkerställa en bra planering där man tar höjd för alla viktiga faktorer och moment i olika skeden säger Lennart Kalander, Avdelningschef Nationell Planering, Trafikverket.

Behovet att skapa transparens och förståelse för branschens gemensamma utmaningar ställer krav både på framförhållning i planeringsstadiet och god insikt i hur arbetets olika faser påverkar olika branschaktörers förutsättningar. För järnvägsentreprenörer innebär det tid i spår för ökad säkerhet kopplat till utförande av kvalitetsförbättringar. För tågoperatörers del handlar det om att säkerställa punktligheten, det vill säga att människor och gods kommer fram i tid. I princip är det en ekvation som är svår att lösa och som har legat till grund för en del negativ publicitet i media.

- Idag arbetar vi med framtagna stråk av olika flöden för att se vilka åtgärder som behövs göras för att öka tillgänglighet och effektivitet. Arbetet presenteras på kartor och utgör information för branschen om vad som planeras på upp till sex års sikt. Trafikoperatörerna har varit involverade i utvecklingen och nu är Järnvägsentreprenörer på väg in vilket är positivt så att även den produktionstekniska biten utvecklas avslutar Lennart Kalander.