Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rälsbyte vid solkurva. Foto: Göran Fält
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Färre solkurvor förra året – men högre andel i skarvspår

Nu är analysrapporten för 2017 års solkurvor här. De konstaterade solkurvorna är betydligt färre än normalt. Andelen solkurvor i skarvspår har däremot ökat jämfört med tidigare.

Rapporten innehåller information om inträffade solkurvor 2017 samt en sammanställning av statistik och erfarenhet för åren 2008–2017. Precis som tidigare är ballastbrist, materialbrist och annan icke normenlighet samt felaktigt utförda spårarbeten de vanligaste delorsakerna till att solkurvor uppstår.

Rapporten redovisar:

  • 19 konstaterade och analyserade solkurvor
  • 43 misstänkta solkurvor som är registrerade i Ofelia
  • 13 misstänkta solkurvor som inte kunde bedömas på grund av bristande rapportering


Möjligt trendbrott

Tidigare har skarvfria spår, särskilt de med Heybackbefästning och träslipers, stått för mer än hälften av de konstaterade solkurvorna. Utmärkande för 2017 är att andelen solkurvor i skarvspår för första gången sedan 2008 överstiger andelen i skarvfria spår.

– En tänkbar anledning till detta är att effekterna av de åtgärder som utfördes på skarvspår i samband med Solkurveprojektet 2008–2009 håller på att avta, men då det statistiska underlaget är litet återstår det att se om det verkligen är frågan om ett trendbrott, säger Anna Westling som sammanställt rapporten.

I samband med Solkurveprojektet genomfördes under 2008–2010 en nationell inventering av rälsskarvar, där riskställen identifierades och rälsreglering utfördes. Sedan dess har skarvspåren enligt statistiken inte varit mer solkurvebenägna än skarvfria spår, förrän nu.


Spår enligt regelverket

Ett normenligt spår är ett spår som är byggt och underhållet enligt regelverket samt uppfyller alla gränsvärden för säkerhet. Underhållet syftar till att upprätthålla normenligheten.

– Under sommaren utförs många spårarbeten som klassas som stabilitetspåverkande och det är viktigt att regelverket kring dessa arbeten följs för att undvika solkurvor, betonar Anna Westling.