Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny rapport om Trafikverkets produktivitetsarbete

Trafikverket har till uppdrag att främja och skapa förutsättningar för produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. För att redovisa arbetet har Trafikverket fått ett treårigt uppdrag av regeringen att beskriva arbetet och effekter det bedöms ge.

Trafikverket har nu lämnat in den första avrapporteringen och sammantaget indikerar resultatet att det finns en produktivitetsökning inom vissa områden men att det behövs fortsatt utveckling av mätning för att verifiera resultatet. Därför har också ett nära samarbete inletts med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i syfte att utveckla mätningen.

Vidare bedömer Trafikverket att rätt åtgärder genomförs, men att det tar tid innan effekter uppnås, och att kompetensförsörjningen i branschen är en viktig förutsättning för det framtida arbetet. Inom kompetensförsörjning har en rad åtgärder initierats tillsammans med övriga aktörer i anläggningsbranschen.