Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tack för engagemanget!

Arbetet med åtgärdsvalsstudierna har pågått i tre år och är nu i mål. Trafikverkets regiondirektör i Syd, Lennart Andersson, reflekterar över samarbetet och de erfarenheter som det gett.

Lennart Andersson

– Först av allt vill jag tacka alla som på olika sätt har medverkat i dessa stora åtgärdsvalsstudier. Det har varit utmanande, men min bild är att det mestadels har varit ett mycket gott samarbete och konstruktiva samtal.

Vad har vi lärt oss som vi kan ha med oss in i kommande arbete med stora åtgärdsvalsstudier?
– Jag har svårt att se att vi kommer att hantera nya uppdrag framöver i den stora skala som detta handlar om, med en planering för nya stambanor. Men viktiga lärdomar är att tidigt formulera gemensamma målbilder för vad vi vill uppnå tillsammans och att arbeta med tidplaner så att olika aktiviteter synkroniseras. Det är också värdefullt att utveckla ett gemensamt kommunikationsarbete för att allmänheten ska få en tydlig bild av vad som händer och vem som svarar för vad. Det kan exempelvis handla om att man länkar till varandras hemsidor och har gemensamma nyhetsutskick.

– Sedan tror jag att vi måste bli duktiga på att förvalta och utveckla arbetet framöver, eftersom det kommer att ta många år innan de nya banorna är genomförda. Det kommer att kräva en flexibilitet för förändrade förutsättningar såsom järnvägsteknik, bygg- och anläggningsteknik och fordonsutveckling.

Några av de som arbetat med åtgärdsvalsstudierna har under arbetets gång gjort studiebesök i andra länder, där höghastighetsjärnväg redan finns i drift. Vad tycker du är det viktigaste dessa utblickar har bidragit med?
– En viktig lärdom är att anläggningsdelar och komponenter bör bli standardiserade och enhetliga för hela det nya järnvägssystemet i vårt land – i syfte att spara pengar och underlätta underhåll. Det finns många exempel på goda lösningar i andra länder som vi bör tillämpa rakt av utan en massa eget utvecklingsarbete. Exempel på detta är bullerskydd, kontaktledningsanläggning och landbroar.

– Ytterligare en viktig lärdom är att inte blanda tåg med alltför olika hastigheter i ett nytt höghastighetssystem, då det innebär ett väsentligt sämre kapacitetsutnyttjande av en ny stor investering.