Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi vill träffa blivande leverantörer

Projekt Hässleholm–Lund är ett stort och komplext projekt. För att skapa förutsättningar för bästa möjliga affärsform och för ett framgångsrikt arbete i planskedet vill vi bjuda in till en dialog kring vår upphandlingsstrategi avseende järnvägsplanskedet.

Ni bjuds in till ett individuellt möten med projektledningen. Frågor som vi skulle vilja beröra under det mötet är till exempel:

  • Vilken är er syn på hur projekt Hässleholm–Lunds kommande upphandlingar bör paketeras vad gäller till exempel storlek, tekniska och geografiska gränssnitt?
  • Vilken typ av ersättningsformer skulle kunna vara fördelaktiga för alla parter?
  • Vilken typ av utvärderingskriterier, kvalitet kontra pris, anser ni skulle gynna projektet bäst?
  • Vilka bonusar och viten är lämpliga?
  • Har ni några ytterligare tankar ni skulle vilja skicka med oss inför kommande upphandlingar?

Mötesinformation och kontaktuppgifter:

Underlag med agenda skickas ut innan mötet. Dialogen är inte en del av kommande upphandling. Medverkan påverkar inte möjligheten att lämna anbud.

Tid: Mötestillfällena äger rum mellan 15 maj och 5 juni. Vi räknar med att ett möte tar ungefär en och en halv timme.

Plats: Kruthusgatan 17 i Göteborg.

Anmälan: Hör av er till Roland Mårtensson, upphandlingsansvarig på projekt Hässleholm–Lund (Kontaktinformation hittar du under Kontakta oss).

 Projekt Hässleholm–Lund

Projekt Hässleholm–Lund handlar om en ca 7 mil lång dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. Regeringen har pekat ut att Lund–Hässleholm ska byggstartas under planperioden 2018-2029. Under slutet av 2018 kommer vi att påbörja upphandling av lokaliseringsutredning med kontraktsskrivning våren 2019.