Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatta krav på certifiering vid upphandling

Trafikverket kommer att fortsätta att ställa krav på certifiering för vissa roller inom arbete på väg och vinterväghållning i sina upphandlingar. Vi har även startat ett projekt som ska leda till fler möjliga platser att skriva sitt certifieringsprov på.

Trafikverket har beslutat att fortsätta införandet av certifieringskrav (SIK kompetenskrav) för vissa roller av betydelse för säkerheten inom arbete på väg (APV) och vinterväghållning i upphandlingar av entreprenad och projektering. Det innebär att du i framtiden omfattas av samma krav för samma roll oavsett vilket kontrakt du jobbar i.

Kompetens- och utbildningskrav kommer att finnas kvar, eftersom alla roller och kompetenser inom området APV eller Vinterväghållning inte ska certifieras. Vilka krav som gäller för vilka roller ansvarar utpekad funktionsansvarig på Underhåll för. Tillsammans med branschen kommer vi att se över de krav, roller, nivåer och prov som finns för APV.

Vi har också startat projektet SIK 3.0 för att utnyttja Förarprovs logistik fullt ut. Det betyder att vi kommer att kunna erbjuda certifieringsprov på 72 platser i landet på vilken tid som helst när kontoret är öppet.

Bakgrund

Trafikverket ställer sedan 2015 krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt ska certifieras inom olika kategorier. Om en entreprenad omfattas av krav på certifiering finns det angivet i Trafikverkets förfrågningsunderlag (FU).